Tyresö kommun

Budgetplanen för 2010 har antagits

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:22 CET

Den 18 november antog Tyresö kommunfullmäktige strategi- och budgetplanen för 2010. Här presenteras ett axplock av de nyheter som budgeten innehåller. 

Omsorg och socialt stöd

- Försörjningsstödet förstärks
- Mer pengar till vård av barn och ungdomar
- Höjd hemtjänstpeng
- Nytt gruppboende börjar byggas på Gränsvägen
- Trygghetsboende vid Tyresö centrum börjar byggas
- Utökat anhörigstöd

Barnomsorg och utbildning

- Allmän förskola erbjuds alla barn från 3 år från och med juli 2010.
- Skolbarnsomsorg kommer att erbjudas till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga.
- Kösystemet inom förskolan förändras – föräldrarna ska kunna söka plats och välja bland samtliga tillgängliga alternativ i Tyresö på webben – vare sig förskolan är kommunal eller privat.
- Alla flickor i årskurs fem eller sex får kostnadsfri vaccination mot livmoderhalscancer i skolhälsovårdens regi.
- Programutbudet i gymnasiet utvecklas, ökat fokus på yrkesutbildningar 
- Gratis busskort till gymnasieungdomar som har långt till skolan.

Boende och miljö

- Rondell och ny infart från Tyresövägen i Dalgränds förlängning
- Trafiksäkerhetsåtgärder för gång-, cykel- och fordonstrafikanter fortsätter, bl a på Tyresövägen. 
- Satsning på grön upphandling, dvs ta miljöhänsyn vid upphandlingar
- Fysisk planering inriktas på att öka tillgängligheten för funktionshindrade
- Utbyggnaden av östra Tyresö innebär ökade kostnader för drift av vägnät, gatubelysning och trafikanordningar. Vatten och avlopp byggs kontinuerligt ut.
- Utbyggnad 30-zoner i Lindalen och Öringe
- Tyresö Bostäder bygger nya bostäder i Västra Farmarstigen

Kultur och fritid

- Nytt konstgräs på A-plan på Bollmoravallen
- Nybodahallen upprustas
- Ny simhall börjar byggas
- En skateboardpark och en ny motionsslinga anläggs också

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se. Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/