Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Budgetpropositionen 2011: Mer till pensionärer och studenter

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:35 CEST

Som väntat kom inga direkta nyheter som rör hushållens ekonomi i regeringens budgetproposition. Den sänkta pensionärsskatten betyder 200 till 500 kronor per månad. Studielånet för studenter höjs med 460 kronor per 4-veckors-period, enligt beräkningar från Institutet för Privatekonomi på Swedbank.

Tre förslag påverkar hushållens plånböcker positivt till nästa år: sänkt pensionärsskatt, höjt studiemedel och lönsammare uthyrning av privatbostad. Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster är en ambition till senare, vilket ska betalas genom höjda skatter på alkohol och tobak. För 2012 finns förslag om höjt bostadsbidrag för barnfamiljer.

Studenterna
För studenterna är det välkommet med ytterligare en höjning av studiemedlen från 1 juli 2011. Bostadskostnaderna är höga, framförallt för nyproducerade studentbostäder. Bostadsbidraget är inte alltid en lösning, då inkomstprövningen sker från en lägre inkomstgräns än vad som gäller för studiemedel. Höjningen föreslås bli cirka 500 kronor per kalendermånad. Men med nuvarande utbetalningsperioder om 4-veckorsperioder blir det i praktiken en höjning med 460 kronor per månadsutbetalning för den som heltidsstuderar. Jämförelsen gäller vad det skulle bli nästa år utan den föreslagna höjningen. Se tabell 1.

Det är lånedelen som höjs, vilket innebär att de studerandes skuld ökar och återbetalningen blir högre. Även fribeloppet förändras vid halvårsskiftet. Det är ett redan taget beslut. Under 2011 kan man ha tjänste- och kapitalinkomster på upp till 136 960 kronor innan studiemedelsbeloppen påverkas, för den som studerar på heltid.

Pensionärerna
Garantipensionen höjs något medan inkomst- och tilläggspensionen sänks på grund av bromsen till nästa år. En pensionär med en allmän pension på 8 000 kronor får en sänkt pension på 70 kronor. Efter skattesänkning blir förändringen ändå ett plus på 160 kronor. Exemplet gäller den som är född 1938 eller senare. Se tabell 2.

Sett enbart till allmänna pensionen, förutom premiepensionen, och en oförändrad kommunalskatt så får pensionärerna en förbättrad eller en i det närmaste oförändrad nettoinkomst.

Skatten på pension sänks med mellan 200 och 500 kronor i del flesta fall. Höjningen av skiktgränsen ger en större förändring i vissa inkomstlägen. Se tabell 3.
- Det är en rätt stor skattesänkning räknat i procent, konstaterar Ylva Yngveson. Den som idag betalar 2 500 kronor i skatt per månad får en sänkt skatt med 300 kronor. En sänkning med hela 12 procent.

Till 2011 kommer skatten på pensioner att ha sänkts i tre steg på tre år. Totalt sett skulle en pensionär med en inkomst på 12 000 kronor ha betalat 560 kronor mer i skatt nästa år utan skattesänkningarna. Jämfört med en löntagare under 65 år betalar den pensionären 320 kronor mer i skatt under 2011.

Övriga förslag
Uthyrning av privatbostad. Det skattefria beloppet höjs från 12 000 kronor till 18 000 kronor. Det betyder att den som hyr ut ett småhus eller fritidshus kan ha en hyresintäkt på 22 500 kronor per år utan att den blir beskattad. Man får ju även dra av 20 procent av hyresintäkten. Som mest betyder förändringen 2 250 kronor i lägre skatt. En nyhet är att även försäljning av till exempel ved och bär från egen tomt ska jämställas med uthyrning och kan bli skattefritt upp till 18 000 kronor per år.

För ytterligare information:

Ylva Yngveson, tfn: 08-585 916 04, 070-200 1245
Maria Ahrengart, tfn: 08-585 916 15, 076-790 1615
Kristian Örnelius, tfn: 08-585 916 38, 076-790 1638