Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Budgetpropositionen för 2009:

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:30 CEST

Regeringen fullföljer det den sagt tidigare i år. I en allt svagare konjunktur föreslås inga åtstramningar eller uteblivna förbättringar för hushållen.
- Skatten sänks för dem som har arbetsinkomst och för ålderspensionärer, konstaterar Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi, Swedbank.

Jobbskatteavdraget
Det tredje steget i jobbskatteavdraget betyder 160 kronor i sänkt skatt för den som har 15 000 kronor i lön och 260 kronor för den som tjänar 25 000 kronor. Se tabell 1.

Jobbskatteavdragets tre steg ger nu 1 000 kronor mer i månaden för den som har en lön på 17 000 kronor eller mer. För den som har en lön på 30 000 kronor betyder jobbskatteavdragets tre steg 1 510 kronor i månaden eller drygt 18 000 kronor per år. Se tabell 2.

Skiktgränserna
Den nedre gränsen för statlig skatt höjs med 18 100 kronor utöver vad som sägs i lagen. Det ger 302 kronor i sänkt skatt för dem som tjänar 30 175 kronor i månaden eller mer. Gränsen för när man ska börja betala 20 procents skatt motsvarar nästa år 31 690 kr i månadslön och gränsen för 25 procents skatt 44 910 kronor.

I valmanifestet 2006 ansåg man det som angeläget att t.ex. värnskatten skulle tas bort. Det gör man alltså inte nu heller, men med höjd nedre skiktgräns sänks den totala skatten. För den som har en lön på 50 000 kronor i månaden betyder värnskatten 260 kronor i månaden. För den som tjänar 60 000 kronor utgör värnskatten 760 kronor. Se tabell 3.

Totala skatten på lön
Sammantaget sänks skatten genom att prisbasbeloppet höjs och därigenom grundavdraget, att jobbskatteavdraget utökas samt att skiktgränserna höjs dels genom den extra höjningen av nedre gränsen, dels enligt redan gällande lag. Den totala förändringen till 2009 jämfört med 2008 framgår av tabell 4.

Höjningen av skiktgränser och grundavdrag gäller samtliga inkomsttagare.

Pensionärerna
Inga specificerade lagförslag finns med i budgetpropositionen vad gäller det aviserade höjda grundavdraget för ålderspensionärer. I exempel anger man att det betyder mellan 190 och 290 kronor i lägre skatt per månad för garantipensionärerna. Hur mycket det blir beror på om man är gift eller ej, om man är född före 1938 eller senare och vilken kommunalskatt man har.

Den som har högre pension än garantinivån får också viss skattesänkning. Det gäller dem som har inkomst upp till ca 30 250 kronor i månaden, dvs ungefär vid dagens gräns för statlig skatt. Totalt ska det höjda grundavdraget gälla nära 90 procent av pensionärerna, även om det för många handlar om enbart cirka 70 kronor i månaden. Den som har högre inkomst ska i stället få del av höjningen av skiktgränsen.
När man stöttar dem som har låga pensioner innebär det att skillnaden i disponibel inkomst minskar mellan dem och de pensionärer som har högre inkomst. För den som har rätt till bostadstillägg betyder det att av skillnaden i bruttoinkomst kan enbart ca 10 procent återstå när hänsyn tagits till skatt och bostadstillägg. Marginaleffekten är alltså stor.

En mindre grupp av pensionärerna, de med äldreförsörjningsstöd och de med särskilt bostadstillägg, kan få vissa förbättringar då förbehållsbeloppet höjs med nära 170 kronor.

Övriga förslag, se tabeller i bilagan
• Gränsen för avdrag för resor till/från jobbet höjs från 8 000 kronor till 9 000 kronor. Motivet är att månadskortet i Stockholm höjts och passerar dagens gräns. Den höjda tusenlappen gör avdraget 30 kronor i månaden mindre värt i vanligt inkomstläge resp 40 kronor för den som passerat första gränsen för statlig skatt.
• Skatten på energi höjs enligt redan gällande lag med inflationen. För den som har bensindriven bil betyder skattehöjningen 30 - 40 kronor i månaden för en körsträcka på 1500 - 2000 mil per år. Med eluppvärmt hus, 20 000 kWh per år, ökar kostnaden med 25 kronor i månaden. Oljeeldat hus, 3 kubikmeter per år, ökar kostnaden med 50 kronor i månaden.
• Jobbskatteavdraget för den som fyllt 65 år före årets början ska förenklas och då ska även den med små inkomster få del av en skattelindring. 20 procent av inkomster upp till 100 000 kronor och 5 procent av inkomster mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor, dvs maximalt 30 000 kronor kan det bli.
• A-kasseregler förändras. Tillfälligt under 2009 ändras arbetsvillkoret så att man snabbare ska få del av inkomstrelaterad ersättning. För varje arbetad månad får man tillgodoräkna sig två. Dessutom slopas kravet på viss arbetad tid för innan man kan bli registrerad i a-kassa. Avgiften ska sänkas med 50 kronor för de flesta. Den som är sjuk eller föräldraledig på deltid ska inte längre missgynnas i beräkningen av ersättning.
• Uthyrning av privatbostad lönar sig mer då de fasta avdraget höjs från 4 000 kronor till 12 000 kronor. Det innebär att uthyrning av fastighet kan göras upp till 15 000 kronor per år skattefritt.

  • Nya miljöbilar från 2009 slipper inte trängselskatt.
• 3-åringar ska få del av allmän förskola år 2010, vilket då bör ge sänkta avgifter för barnomsorgen. Barnomsorgspeng införs från 1 juli 2009. Det innebär att man själv får välja förskola.
  • Mer pengar sätts av för installation av energieffektiva fönster i småhus.
  • Arbetsgivaravgiften sänks med en procentenhet.

För ytterligare information:
Ylva Yngveson, tfn: 08-585 916 04, 070-200 12 45
Maria Ahrengart, tfn: 08-585 916 15
Erika Pahne, tfn: 08-585 916 37
Ulla Samuel, tfn: 08-585 916 38