Vetenskapsrådet

Budgetproppen om forskning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:00 CEST

Vetenskapsrådets budget för medicinsk forskning ökar med 25 miljoner kronor nästa år. Dessutom permanentas satsningen på forskning kring biologisk mångfald, sammanlagt med 50 miljoner kronor fr o m 2005.

Det står klart sedan budgetpropositionen presenterades måndagen den 22 september. Till detta kommer att IT/telekomområdet förstärks genom att VINNOVA tillförs 100 miljoner kronor.

– Detta är en viktig markering. Trots det svåra statsfinansiella läget väljer regeringen att ändå göra de här satsningarna - forskning är en nödvändig investering för framtiden, säger Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet.

Satsningen på medicin betyder att budgeten för ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet 2004 räknas upp till 423 miljoner kronor.