BE United

Budgetverktyget Överblick paketeras för Sveriges kommuner

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 15:16 CEST

On-line budgetverktyget Överblick paketeras nu för Sveriges kommuner. Med en fast prislapp erbjuds kommunerna en budgettjänst som invånarna når via kommunens egen hemsida.

Budgetverktyget Överblick är en on-linetjänst som gör det möjligt för kommunerna att avlasta sina budgetrådgivare och samtidigt få bättre kvalitet på inbokade möten. Om invånaren har förberett sig - helt eller delvis - och lagt in sina uppgifter i budgetverktyget innan mötet kan tiden ägnas åt genomgång, planering och problemlösning istället för att sortera kvitton.

Prisexempel för tjänsten är 9.900 kr, strax under 25 öre per invånare, för en medelstor kommun med 40.000 invånare. I paketet ingår drift och support av tjänsten samt tillgänglighet för kommunens invånare dygnet runt. Tjänsten anpassas till kommunens egen hemsida och kan även mot pristillägg integreras helt eller byggas ut med egna funktioner. Överblick Ekonomistöd har en egen kundtjänst och egna konsulter som jobbar med den tekniska driften, utveckling och specialanpassningar.

- Jag har varit i kontakt med både kommunerna och konsumentverket under en tid, berättar Hans Johansson, grundare av Överblick Ekonomistöd. Med vår nya tekniska plattform kan vi nu erbjuda kommunerna det de söker för att avlasta sina budgetrådgivare och arbeta proaktivt med sina invånares privatekonomi.

Överblick bygger på det traditionella tankesättet att föra kassabok och göra budget. Något som förespråkas av både konsumentverket och Sveriges budgetrådgivare. Webbtjänsten presenterar utfallet av den egna privatekonomin för användarna i form av olika grafer och diagram, direkt på skärmen.

- Man får inte glömma att många av de människor som behöver hjälp mest kan vara deprimerade eller skämmas över sin ekonomiska situation, förklarar Hans Johansson. Många som verkligen behöver hjälp kanske inte ens orkar söka den. Dagens månadslånga köer kan också vara ett motstånd. Med en tjänst på nätet kan fler nås och servas i ett betydligt tidigare skede. Och månadslånga köer till kommunernas budgetrådgivare kan förhoppningsvis kortas om man börjar jobba mer proaktivt. Fler får bättre hjälp tidigare, helt enkelt, avslutar han.