Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Budverksamheten har ökat

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 10:00 CEST

År 2002 fanns det 263 aktiva företag inom postverksamhet. Det motsvarar en ökning med 25 procent sedan 1997. Det är antalet bud- och kurirföretag som har ökat från 120 till 203 under den senaste femårsperioden, medan antalet företag med tillstånd för postverksamhet har minskat sedan 1998.

Branschen postverksamhet sysselsatte sammanlagt ca 45 000 personer år 2002, en minskning med 5 procent sedan 1997. Det är framför allt företag med posttillstånd som har minskat personalen. Inom bud och kurir har man däremot mer än fördubblat antalet anställda, från 307 till 664 personer.

År 2002 omsatte företagen 22 miljarder kronor, medan kostnaderna uppgick till 22,7 miljarder kronor. Sett över den senaste femårsperioden har utvecklingen av både kostnader och intäkter varit relativt stabil.

Antalet brev, adresserade tidningar och oadresserad reklam på högst 2 kg har legat på en jämn nivå mellan 1997 och 2002. Under det senaste året ökade dock antalet adresserade försändelser upp till två kilo med hela 10 procent. År 2002 sändes cirka 49,9 miljoner paket över 2 kg. Det är en ökning med cirka 16 procent på fem år.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Postverksamhet 2002 i serien SIKA Statistik och finns tillgänglig på SIKA:s webbplats.


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA
Christina Kvarnström, telefon: 08-506 206 68, e-post: christina.kvarstrom@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB
Johan Norberg, telefon: 019-17 67 65, e-post: johan.norberg@scb..se, www.scb.se
Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.