Umeå2014 - Europas Kulturhuvudstad

Buffert för Umeå2014

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 12:24 CEST

Kulturhuvudstadsutskottet har beslutat att avsätta 6,5 Mkr som buffert för oförutsedda utgifter under Umeå2014 samt för att förstärka kommunikation och marknadsföring.

Arbetet med planering, invigning och programinnehåll under Umeå2014 pågår för fullt. Utskottet har i tidigare beslut avsatt 15 Mkr för invigningen, men det är nödvändigt att skapa en buffert för oförutsedda utgifter. Delar som idag inte ingår i invigningsbudgeten är säkerhetsfrågor och ett antal logistiska frågor.

Bedömningen är att 10 procent det vill säga 1,5 Mkr avsätts för oförutsedda utgifter i samband med invigningen. 1,0 Mkr ska gå till säkerhetsarbete, dels för invigningen men även för det övriga programåret och som stöd till övriga arrangörer i säkerhetsarbetet. 1,5 Mkr avsätts för köp av externa tjänster (transporter, renhållning/städning, logi och övriga tekniska tjänster) för hela programåret. 2,5 Mkr ska gå till kommunikation och marknadsföring för 2014.

Mer information:
Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd
Ordförande, kulturhuvudstadsutskottet
090-16 14 12
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sven-Olov Edvinsson
Vice ordförande, kulturhuvudstadsutskottet
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Umeå has been appointed European Capital of Culture 2014. Each year EU appoints two cultural capitals of Europe, with the aim of highlighting our shared cultural heritage and stimulate interest in the cultural riches of the countries in the EU. In Umeå  this award is an important part of the municipality's long-term growth strategy. This will create a greater interest in the city and its stakeholders, and contribute to culture-driven growth.

.