RISE Research Institutes of Sweden AB

Build Up Skills ska öka byggkompetensen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 12:08 CEST

Behovet av utbildning och fortbildning inom byggbranschen är stort i hela Europa. För att nå unionens energi- och klimatmål för 2020 har EU därför startat projektet Build Up Skills, som ska öka hantverkares och installatörers kunskap och kompetens om energieffektivisering och förnybar energi.

I praktiken innebär EU:s energi och klimatmål att all nybyggnation från och med 2020 ska vara nära nollenergibyggnader, att energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras, samt att hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande.

Syftet med Build Up Skills är därför att ta fram en handlingsplan och plattform för vidareutbildning och förstärkning av kompetensen hos alla verksamma på en byggplats, även om fokus ligger på hantverkare och installatörer. Inom Build Up Skills Sverige, BUSS, medverkar SP i projektgruppen som drivs av Energimyndigheten i samverkan med representanter från bland annat utbildningssektorn samt en referensgrupp.

Inom ramen för projektet pågår just nu arbetet med att analysera nuläget och identifiera kompetensbehov, hinder och lösningar. Därefter kommer en handlingsplan att tas fram och presenteras i början av 2013.


För mer information:
Se www.buildupskills.se
kontakta Carl-Magnus Capener, 
tel 010-516 58 52,
carl-magnus.capener@sp.se

eller
Anna-Lena Lane,
tel 010-516 58 71,
anna-lena.lane@sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se