Miljöpartiet de Gröna i EU-parlamentet

Buller och föroreningar får betalas av lastbilstrafiken

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 14:07 CEST

Lastbilstrafiken kan nu få betala för kostnader som de orsakar samhället i form av buller och luftföroreningar. Det står klart sedan EU-parlamentet idag godkänt den uppgörelse som träffats med ministerrådet.

- Direktivet har blivit kraftigt urvattnat och tyvärr inkluderas inte de kostnader för olyckor, påverkan på landskapet, klimatpåverkan m.m. som orsakas av den tunga trafiken. Men det är bra att ministerrådet för första gången gått med på att ta betalt av lastbilstrafiken för vissa av dess skadliga effekter, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.
En annan stor svaghet i det s k Eurovignette-direktivet är att det är frivilligt för medlemsländerna att införa avgifter på lastbilstrafiken.
- Trots svagheterna röstade vi ja till direktivet och ser det som en start att gå vidare ifrån. Den svenska regeringen har motarbetat kilometerskatt på lastbilstrafik - nu ska vi sätta press på den att införa de avgifter EU-parlamentet beslutat om idag, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.
Transporter står för drygt 30% av koldioxidutsläppen inom EU.

För mer information:
Carl Schlyter 070 2382515
Marita Pahlén, pressekreterare 070 6750373


MILJÖPARTIET DE GRÖNA i EU-PARLAMENTET
Rue Wiertz
B-1047 BRYSSEL
+32 2 284 5394
Läs mer om grön politik i EU: www.mp.se/carl