Vägverket

Bullerräfflor och heldragna linjer blir ny vägmitt på Rv 27

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 11:17 CEST

Delen Anderstorp – Gislaved får ökad trafiksäkerhet utan att minska på framkomligheten.

Vägverket Region Sydöst har beslutat att göra en vägmitt bestående av en förstärkt målad mittlinje med bullerräfflor på rv 27, delen Anderstorp – Gislaved. Vägsträckan är knappt 5 km lång. Nuvarande hastighet på 70 km/tim behålls och omkörningar förbjuds.

Den målade vägmitten är 1,5 m bred och utförs med två 0,3 m breda heldragna linjer på vardera sidan av en 0,33 m bred zon av frästa bullerräfflor. Dessa är 14 cm breda och 1 cm djupa. Körfälten blir 3,5 m breda och vägrenen 0,25 m. Totalt 9,0 m som är lika med nuvarande vägbredd. Vid korsningar och väganslutningar görs uppehåll i bullerräfflorna och den heldragna linjen ersätts av en intermittent linje.

Dessa trafiksäkerhetshöjande åtgärder görs i samband med att vägsträckan får en ny beläggning. Beläggningsarbetena påbörjas i slutet av vecka 41 och alla arbeten beräknas vara klara v 50.

Rv 27, delen Anderstorp – Gislaved är hårt trafikerad av bland annat pendeltrafik mellan orterna. Trafikmängden är ca 10 000 fordon per dygn. En ny väg förbi Gislaved är planerad. Den har tillåtlighetsprövats av regeringen och arbetet med att ta fram en arbetsplan startar i år.

När den kan byggas är idag oklart. Även efter att en ny förbifart byggts kommer nuvarande väg att ha kvar mycket av trafiken, vilket motiverar den trafiksäkerhetsinsats som görs nu.

Kontaktperson:
Projektledare Ingemar Gustavsson, tfn 036-19 21 37 eller 070-651 81 36.

Region Sydöst
Avdelning Information och kundtjänst: Postadress: 551 91 Jönköping.
Telefon: 036 - 19 20 00. Telefax: 036 - 16 16 18.
E-post: vagverket.jon@vv.se
Informationsansvarig: Ulf Modig Telefon: 036 - 19 20 80.
Mobil: 070 - 514 16 74 . Telefax: 036 - 16 16 18.
E-post:ulf.modig@vv.se