Sveriges Kommuner och Landsting

Bullerregler ett allvarligt hinder för bostadsbyggande

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 10:38 CEST

Statens regelverk för buller är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande. Det svarar majoriteten av de tillfrågade kommunerna i enkät från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Enkäten, som ligger till grund för ett seminarium i Almedalen i dag, har skickats ut till de drygt 60 kommuner där det byggts fler än 1 000 bostäder sedan år 2002. Den visar att många kommuner gör vad de kan för att takten i bostadsbyggandet ska öka. Men statens regelverk för buller gör det mycket svårt att bygga i städer och tätorter där människor vill bo. Kommunala detaljplaner kommer inte till byggstart.

72 procent av kommunerna i enkäten svarar att regelverken för buller är ett allvarligt hinder för bostadsbyggande.

Hämta högupplöst bild på Anders Knape, ordförande för SKL,

– Problemen är störst i kommuner där det behöver byggas mest, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Det handlar inte bara om att staten har stränga riktvärden. Olika statliga myndigheter också har olika regelverk, vilket skapar förvirring. 62 procent av kommunerna i enkäten anser att de olika regelverken är motsägelsefulla. Kommunerna kan inte förutsäga om deras detaljplaner håller om någon överklagar.

Som läget är i dag tvingas kommunernas planer många gånger ut till mindre attraktiva lägen. I de fallen sätts inte spaden i jorden eftersom det inte är tillräckligt lönsamt för entreprenörer och byggherrar att bygga. SKL:s enkät visar att det i dagsläget finns färdiga men outnyttjade kommunala planer om 47 000 nya bostäder.

För att råda bot på bullerproblemen har regeringen gett Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att samordna sina respektive regelverk. Men allt tyder på att verken inte kommer att komma överens, enligt SKL.

– Viktigast är nu att Miljödepartementet ser till att Naturvårdsverket, vars regelverk är det största problemet på området, ändras. Dels för att människor ska ha någonstans att bo, dels för att förtätning av städer är klimatsmart, säger Anders Knape.

Ladda ner enkätundersökningen "Bygg bort bullret!" från SKL:s webbplats för publikationer (nytt fönster)

Läs SKL:s debattartikel om bullerregler

Mer om SKL:s arbete med plan- och byggfrågor

Mer om SKL:s arbete med miljö och hälsoskydd

Ladda ner högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt:

För mer information:
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 63
070-598 43 88
ann-sofie.eriksson@skl.se

Kerstin Blom Bokliden, handläggare
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 60
070-606 41 93
kerstin.blom.bokliden@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook