SBAB

Bunden boränta har varit dyr försäkring

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 17:43 CEST

Rörlig boränta har varit det mest lönsamma valet under den senaste femårsperioden. Ett hushåll med en miljon i bolån har kunnat spara 61.500 kronor på att välja rörlig ränta i stället för fem års bindningstid. Det visar en undersökning från bolåneföretaget SBAB.

– Den bolånekund som för fem år sedan valde långa bindningstider har betalat en dyr försäkring. Därmed inte sagt att ränteutvecklingen blir likadan under kommande femårsperiod, säger Peter Gertman, vice vd på SBAB.

Räkneexemplet visar att det under den studerade perioden "i genomsnitt" varit ekonomiskt fördelaktigt att välja ett rörligt bolån. Jämförelsen bygger på SBAB:s olika räntealternativ och visar lånekostnaden under fem år, räknat från den 1 mars 1998.

– Bolånekunden bör välja rörliga lån bara om hushållet har ekonomiska marginaler att klara räntesvängningar. Just nu är räntorna på de kortare bindningstiderna lägre än räntan på rörliga lån, vilket gör att det kan vara en god idé att binda en del av sina lån, säger Peter Gertman.

Bindningstid Genomsnittsränta*
98.03.01-03.02.28
Årskostnad
Total kostnad
Försäkringspremie**

Rörlig ränta (3 mån) 4,96% 49 600 kr 248 000 kr 4,92%
49 200 kr
246 000 kr

1 år 5,19% 51 900 kr 259 500 kr + 11 500 kr 5,22%
52 200 kr
261 000 kr
+ 15 000 kr

2 år 5,21% 52 100 kr 260 500 kr + 12 500 kr 6,13%
61 300 kr
306 500 kr
+ 60 500 kr

5 år 7,00% 70 000 kr 350 000 kr + 102 000 kr 6,15%
61 500 kr
307 500 kr
+ 61 500 kr

10 år 8,10% 81 000 kr 405 000 kr + 157 000 kr 6,50%
65 000 kr
325 000 kr
+ 79 000 kr

Räntekorg*** 5,74% 57 361 kr 286 805 kr + 38 805 kr 5,73%
57 300 kr
286 500 kr
+ 40 500 kr


* Räkneexemplet baseras på ett antaget bottenlån om en miljon kronor och bygger på en jämförelse av SBAB:s varierande räntenivåer på olika bindningstider under perioden från den 1 mars 1998 till den 28 februari 2003. Hänsyn har inte tagits till vare sig amortering eller skatteavdrag. Jämförelsen gäller enbart för den valda femårsperioden. Vid ett annat val av tidsperiod kan en helt annan bild erhållas. För exempelvis den ettåriga bindningstiden är tabellens 5,22 procent ett genomsnitt av det ettåriga lånets räntenivå vid fem olika tidpunkter: 1998-03-01, 1999-03-01, 2000-03-01, 2001-03-01 och 2002-03-01.
** Försäkringspremien är den merkostnad en kund fått betala för att binda sin ränta under en viss period.
*** Räntekorg är en vanlig rekommendation till osäkra väljare. Den består av en tredjedel rörligt samt en tredjedel var på två års respektive fem års bindningstid.

För mer information, kontakta:
Peter Gertman, vice vd SBAB, på 08-614 43 15, 0708-76 13 33 eller peter.gertman@sbab.se
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se

För mer information om SBAB, se www.sbab.se.