SBAB

Bunden boränta har varit dyr försäkring

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 09:27 CET

Rörlig boränta har varit det mest lönsamma valet under den senaste femårsperioden. Ett hushåll med en miljon i bolån har kunnat spara 45.500 kronor på att välja rörlig ränta i stället för fem års bindningstid. Det visar bolåneföretaget SBAB:s beräkningar

- Den bolånekund som för fem år sedan valde långa bindningstider har betalat en dyr försäkring. Därmed inte sagt att ränteutvecklingen blir likadan under kommande femårsperiod, säger Peter Gertman, vice vd på SBAB.

Räkneexemplet nedan visar att det under den studerade perioden "i genomsnitt" varit ekonomiskt fördelaktigt att välja ett rörligt bolån. Jämförelsen bygger på SBAB:s olika räntealternativ och visar lånekostnaden under fem år, räknat från den 30 juli 1998.

- Det viktigt att varje privatkund utgår ifrån just sina individuella ekonomiska förutsättningar men man ska komma ihåg att det historiskt sätt har varit förknippat med en extra kostnad att välja fast ränta istället för rörlig, säger Peter Gertman.

För tabell, se www.sbab.se

*Räkneexemplet baseras på ett antaget bottenlån om en miljon kronor och bygger på en jämförelse av SBAB:s varierande räntenivåer på olika bindningstider under perioden från den 30 juli 1998 till den 30 juli 2003. Hänsyn har inte tagits till vare sig amortering eller skatteavdrag. Jämförelsen gäller enbart för den valda femårsperioden. Vid ett annat val av tidsperiod kan en helt annan bild erhållas. För exempelvis den ettåriga bindningstiden är tabellens 5,31 procent ett genomsnitt av det ettåriga lånets räntenivå vid fem olika tidpunkter: 1998-07-30, 1999-08-01, 2000-08-01, 2001-08-01 och 2002-08-01.
**Försäkringspremien är den merkostnad en kund fått betala för att binda sin ränta under en viss period, jämfört med rörlig ränta.
***Räntekorg är en vanlig rekommendation till osäkra väljare. Den består av en tredjedel rörligt samt en tredjedel var på två års respektive fem års bindningstid.

För mer information, kontakta:

Peter Gertman, vice vd SBAB, på 08-614 43 15, 0708-76 13 33
eller peter.gertman@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se

För mer information om SBAB, se www.sbab.se.

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 19,5 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.