SBAB

Bunden boränta populäraste valet

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 08:39 CEST

Under juni valde 37,9 procent av bolåneföretaget SBAB:s nya kunder rörlig ränta. Det är nästan en halvering jämfört med samma månad 2002, men klart mer än under mars i år då rekordlåga 30,8 procent valde rörlig ränta.

- Under det senaste året har de bundna räntorna fallit ännu mer än den rörliga räntan. Kunderna reagerar snabbt på ränteförändringar och det har därför blivit färre som väljer rörlig ränta, säger Lena Hedlund ställföreträdande utlåningschef.

Hittills i år har 38,0 procent av SBAB:s nya kunder valt lån med rörlig ränta, jämfört med i genomsnitt 61,5 procent under hela 2002.

- Den lägsta andelen var under mars i år, då bara 30,8 procent valde rörlig ränta. Sedan dess har vi märkt en viss ökning av antalet nya kunder som väljer rörligt, säger Lena Hedlund.

För mer information, kontakta:
Lena Hedlund, ställföreträdande utlåningschef SBAB, på 08-614 38 49, 0708-58 07 25
eller lena.hedlund@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72
eller annelise.jansson@sbab.se

Anna-Karin Tollin, kommunikationsenheten SBAB, på 054-17 28 97, 0702-45 67 76
eller annakarin.tollin@sbab.se

För mer information om SBAB, se www.sbab.se.

Om SBAB
SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 19,5 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.