Bunne Music Sweden AB

Bunne Music lanserar musikböcker för grundsärskolan

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 08:15 CEST

Nu lanseras efterlängtade läromedel i musik för grundsärskolan. De nya böckerna är uppdelade i två delar, en för årskurs 1-6 och en för årskurs 7-9. Böckerna ges ut av Bunne Music AB.

– Vi har sedan tidigare givit ut böckerna ”Musik i grundskolan” som har blivit väldigt populära och i och med detta så kom frågan från många lärare om vi inte kunde ta fram en bok för musik i grundsärskolan också, berättar Anders Mohss, ansvarig för projektet på Bunne Music AB.

Författare till böckerna är Staffan Sundberg i Uppsala, som har lång erfarenhet som musiklärare i både grundskolan och grundsärskolan. Arbetet startade hösten 2015 och har skett i nära samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och en referensgrupp med lärare. Till böckerna hör en webbaserad lärarhandledning.

– Tack vare hängivna lärare och ekonomiskt stöd från SPSM har vi nu nått målet, och häromveckan levererades ett par pallar med alldeles nytryckta böcker som nu packas och skickas till förväntansfulla elever, säger Anders Mohss.

Vi utvecklar, tillverkar och säljer musikinstrument och läromedel samt producerar webbutbildningar. Vi anordnar också vanliga kurser och föreläsningar om aktivering med musik och hur man använder musik som ett redskap för utveckling.

I första hand är det inom skola, vård, omsorg och folkbildning som vi har vår stora kundgrupper, det vill säga kommuner, landsting, studieförbund och liknande, men också många privatkunder. Inom musikterapi används instrumenten flitigt oberoende av vilken metod eller inriktning man själv valt att använda.

Vårt huvudkontor samt instrumenttillverkning och lager finns i Hudiksvall. Vi tillverkar samtliga Bunneinstrument i egen regi.