Bure Equity AB

Bure deltar i nyemission i Dimension

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 09:19 CEST

Dimensions styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 40 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma.

Bure har förbundit sig att teckna sin andel av emissionen samt att garantera ytterligare en del av de aktier som kan komma att inte tecknas. Totalt uppgår Bures åtagande till maximalt 17,5 MSEK eller 43,6 procent av nyemissionen.

Göteborg den 22 oktober 2003
Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:
Lennart Svantesson, Verkställande Direktör 031-708 64 20, 0733-11 00 11
Johan Burénius, Investment Manager 031-708 64 32, 0705-37 76 37