Bure Equity AB

Bure Equity minskar exponeringen ytterligare mot riskkapital

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 16:22 CEST

I enlighet med tidigare strategiska beslut fortsätter Bure att minska sitt engagemang inom riskkapitalområdet och indirekta tillgångar.

Bure har idag avyttrat 50 procent av sitt kvarvarande innehav i Innovationskapitals fond III. Andelen består av dels en bolagsportfölj och dels framtida investeringsåtaganden om 51 MSEK.

Försäljningen innebär en bokföringsmässig vinst om 0,5 MSEK samt en likviditetsförstärkning om 5 MSEK. Bures kvarvarande investeringsåtagande uppgår efter transaktionen till 51 MSEK.

Göteborg den 19 maj 2003

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: Björn Boldt-Christmas Senior Advisor 0705-887685