Bure Equity AB

Bure har nu genomfört försäljningen av 25 procent av sitt innehav i Carnegie Investment Bank till personalen

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:47 CET

I samband med förvärvet av Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") gjordes en avsiktsförklaring om ägarspridning till personalen i Carnegie. Altor och Bure har nu genomfört transaktionen och sålt 25 procent av sina aktier i Carnegie (ABCIB Holding AB) till cirka 250 personer på Carnegie. Transaktionen är genomförd till samma pris som Altor och Bure förvärvade ABCIB Holding AB för. Transaktionen tillför Bure cirka 64 MSEK i likvida medel. Transaktionen medför ingen resultateffekt i moderbolaget.

Bures investerade kapital i Carnegie efter ägarspridningen till personalen, uppgår till 243 MSEK fördelat på 210 MSEK aktier och 33 MSEK i lån. Därutöver har Bure åtagit sig att i april 2010 betala 184 MSEK uppräknat med ränta, motsvarande Bures andel (35 procent) före ägarspridningen, av den fördröjda basköpeskillingen till Riksgälden. Detta har skett genom ett villkorat aktieägartillskott till Carnegie på samma belopp, vilket innebär att 184 MSEK kommer att återbetalas till Bure prioriterat ordinarie utdelning i Carnegie.

Bakgrund

Altor Fund III och Bure Equity AB förvärvade aktierna i Carnegie, en ledande oberoende nordisk investmentbank, av Riksgäldskontoret den 19 maj 2009. Förvärvet genomfördes via ett av Altor och Bure nybildat holdingbolag, ABCIB Holding AB.

Göteborg den 14 december 2009

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Carl Backman, VD Bure Equity AB
Tel. 031-708 64 59


Jonas Alfredson, CFO Bure Equity AB
Tel. 031-708 64 41

 

Bure Equity AB (publ)

Org.nr. 556454-8781, Box 5419, 402 29 Göteborg, tel. 031-708 64 00, fax 031-708 64 80, www.bure.se