Bure Equity AB

Bure köper egna förlagslån

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:54 CEST

Bure har köpt 1 482 000 egna förlagslån till ett värde av 7,7 MSEK motsvarande en kurs på
77 procent av nominellt belopp. Bure avser under 2004 att köpa ytterligare förlagslån. Efter köpet uppgår antalet utestående förlagslån till 106 618 000.

Göteborg den 1 juli 2004

Bure Equity AB (publ)

För information kontakta:
Anders Mörck, Ekonomidirektör 0706-46 52 11