Bure Equity AB

Bure ökar ägandet i Citat

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:33 CEST

Bure ökar ägandet i Citat till över 99 procent genom förvärv av aktier från minoritetsägare.

Bure har lämnat ett villkorat erbjudande till samtliga minoritetsägare i Citat om att förvärva deras aktier. Erbjudandet var villkorat av att Bures ägande i Citat skulle komma att överstiga 90 procent. Detta har nu accepterats i sådan utsträckning att Bures ägande därigenom uppgår till 99,9 procent, varför Bure fullföljer erbjudandet. Bures ägarandel före erbjudandet till minoritetsägarna var 79 procent.

En av de minoritetsägare som säljer sina aktier till Bure är Örjan Serner, Senior Investment Manager på Bure.

Transaktionsvärdet baseras på en värdering av aktierna i Citat vilken stämts av med oberoende sakkunnig part. Samtliga aktier förvärvas på identiska villkor.

Göteborg den 16 oktober 2003
Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Lennart Svantesson, Verkställande Direktör 031-708 64 20, 0733-11 00 11