Bure Equity AB

Bure ökar ägandet i Cygate

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 11:19 CEST

Bure har ökat sitt ägande i Cygate Group AB till 93,9 procent. Ökningen sker genom en kombination av förvärv av aktier och tecknande av nya aktier i en företrädesemission i Cygate. Säljare är en grupp av tidigare minoritetsägare.

Nyemissionen i Cygate om ca 51 MSEK har fulltecknats och Bures deltagande har skett genom kvittning av lån om ca 47 MSEK.

" Nyemissionen stärker Cygate finansiellt och förbättrar förutsättningarna för att bolaget framgångsrikt skall kunna verka och konkurrera på marknaden. Affären stödjer Bures kommunicerade handlingsplan att fokusera verksamheten på våra befintliga onoterade portföljbolag.", säger Börje Bengtsson bolagsansvarig för Cygate på Bure.

Göteborg den 15 september 2003
Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:
Börje Bengtsson, Senior Investment Manager 0708-28 49 87