Bure Equity AB

Bure ökar ägandet i Vittra

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2004 09:55 CEST

Bure ökar sitt ägande i utbildningsföretaget Vittra till 96,25 procent. Förvärv har skett av 11,25 procent av aktierna för 22 MSEK från grundaren Stig Johansson, som fortfarande äger resterande 3,75 procent av verksamheten.


Göteborg den 26 juli 2004

Bure Equity AB (publ)


För information kontakta: Örjan Serner, Vice verkställande direktör 0708-134482 Anders Mörck, Ekonomidirektör 0706-465211