Bure Equity AB

Bure säljer aktier i Grontmij

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:11 CET

Bure har idag avyttrat 134 750 aktier i det holländska teknikkonsultbolaget Grontmij. Efter försäljningen uppgår Bures innehav i bolaget till 134 750 aktier motsvarande en ägarandel på 3,0%.

Bure erhåller via försäljningen cirka 130 MSEK, vilket för Bures del innebär en reavinst på cirka 40 MSEK.

Göteborg den 26 februari 2006
Bure Equity AB (publ)
För ytterligare information kontakta:

Mikael Nachemson, VD, tel. 031-708 64 20
Anders Mörck, ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41, 0706-46 52 11


Bure Equity AB (publ)
Box 5419
402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00
fax 031-708 64 80
www.bure.se