Bure Equity AB

Bures aktieägare efter genomförd nyemission

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2003 10:00 CEST

Bures största aktieägare är per den 18 juli efter genomförd emission, enligt VPC, följande:

Ägarandel, %

Sjätte AP-fonden 16,37

Eikos 10,08

Nordstjernan AB 5,32

Morgan Stanley & Co 4,59

UBS Norway 2,45

Catella Reavinstfond 1,84

Lannebo Småbolag 1,45

Lannebo Småbolag Select 1,45

UBS Luxembourg 1,08

SEB Private Bank 1,02

Det totala antalet aktier i Bure uppgår till 325 300 000. Av det totala antalet aktier har Bure sedan tidigare genomfört återköp av totalt 4 945 500 aktier, varav 3 945 500 aktier via ett avtal med bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang.

Bures största aktieägare inklusive största innehavare av teckningsoptioner per den 31 augusti kommer att offentliggöras i början av september.

Halvårsrapport för perioden januari-juni 2003 offentliggörs den 25 augusti 2003.