Bure Equity AB

Bures aktieägare och teckningsoptionsinnehavare

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 15:13 CEST

Bures största aktieägare är per den 29 augusti efter genomförd emission, enligt VPC, följande:

Ägarandel, %

SJÄTTE AP-FONDEN 16,37

EIKOS 10,02

UBS AG NORWAY 2,45

ACH SEC. S.A. /NOMINEE ACC 1,37

NORDSTJERNAN AB 1,37

Bures största teckningsoptionsinnehavare är per den 29 augusti efter genomförd emission, enligt VPC, följande:

Andel av utestående teckningsoptioner, %


SJÄTTE AP-FONDEN 16,42

EIKOS 10,43

MORGAN STANLEY & CO 5,83

CATELLA REAVINSTFOND 5,14

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,37

Det totala antalet aktier i Bure uppgår till 325 300 000. Av det totala antalet aktier har Bure sedan tidigare genomfört återköp av totalt 4 945 500 aktier, varav 3 945 500 aktier via ett avtal med bank, ett så kallat syntetiskt arrangemang. Utestående antal aktier efter återköp uppgår således till 320 354 500 st.

Göteborg den 5 september 2003
Bure Equity AB (publ)