Bure Equity AB

Bures valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:25 CEST

Till ledamöter i Bures valberedning har utsetts:

Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning AB
Torsten Johansson, företräder Handelsbanken fonder och Handelsbanken Liv
Cecilia Lager, företräder SEB fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande i Bure Equity AB

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av den ordinarie bolagsstämman 2005. Valberedningen representerar tillsammans cirka 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bures bolagsstämma hålls den 27 april 2006 kl 15.00 i Göteborg.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivna på hemsidan, www.bure.se, under rubriken Bolagsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bures valberedning kan skicka e-post till agneta.erneholm@bure.se (rubricera ”Till Valberedningen”), eller brev på adress: Bure Equity AB, Att: Agneta Erneholm, Box 5419, 402 29 Göteborg.


Göteborg den 21 oktober 2005

Bure Equity AB (publ)
org nr: 556454-8781För information kontakta:

Anders Mörck, Ekonomidirektör
Tel 0706-46 52 11Bure Equity AB (publ)
Box 5419
402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00
fax 031-708 64 80
www.bure.se