Länsstyrelsen Västerbotten

Burträsk i centrum för Mål 1 Norra Norrland

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 15:54 CEST

Ostens Hus i Burträsk gästas onsdag 12 oktober 2005 av Strukturfons-delegationen för Mål 1 Norra Norrland. Förutom att fatta beslut i ett tiotal ärenden, ansökningar om projektmedel från programmet, ägnar delegationen en stor del av dagen åt information.

Landshövding Lorentz Andersson kommer i samband med mötet att presentera hur de 21 miljoner kronor har använts, som genom EU:s strukturfonder satsats i utvecklingsprojekt och företag i Burträskområdet. Satsningarna illustreras samtidigt av representanter för Ostens Hus och företaget Lappvattnets Snickeri AB som i anslutning till redovisningen mer konkret berättar om utvecklingsarbetet.

Välkommen till pressinformation onsdag 12 oktober
kl 11.00 i Ostens Hus, Burträsk.
Informationen inleds av ordförande i strukturfondsdelegationen Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson, som redogör för de aktuella EU- satsningarna och besluten.

Kontaktpersoner:
Inga-Greta Ekblom, huvudsekreterare Mål 1 Norra Norrland 0920-964 13
Torbjörn Berglund, enhetschef strukturfonderna Norrbotten 0920-960 53
Agnes Szögi, informatör, 0920-960 25, 070-364 46 97
Margareta Pihlgren, informatör, 090-10 73 70, 070-677 37 80