Exportrådet

Burundis president Pierre Nkurunziz besöker Sverige och svenska företag inom gruvindustrin 2 - 4 oktober

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:10 CEST

Besöket ger Sverige en möjlighet att visa sin styrka somhandelspartner och potentiell utländsk investerare i Burundi. Det skaparmöjligheter för svenska företag att i ett tidigt utvecklingsskede verka i Burundi på längre sikt.Presidenten kommer tillsammans med deltagare från gruvindustrin delta i seminarium i Stockholm samt besöka LKAB i Kiruna.

Detta är en stor möjlighet för svenska företag att knyta kontakter och att i ett tidigt skede etablera sig i Burundi samt attbidra till att skapa en hållbar ekonomisk utveckling i Burundi. Svensk gruvindustri är inbjudna och visar stort intresse för presidentens besök. Generellt har svenska företag förr betraktat afrikanska länder mer som biståndsländer än marknader. De senaste åren har det skett en tydlig förändring och det finns ett ökat intresse för Afrika som handelspartner.Samtidigt blir också mindre företag intresserade av Afrika, även om de största multinationella företagen är mest aktiva.

- Exportrådet kan verka som ett stöd i att identifiera investeringsbehov och stödinsatser som kan möjliggöra svenska investeringar i Burundi, exempelvis avseende gruvdrift. Detta kommer medföra en stärkt infrastruktur. Burundi är en marknad med god potential för svenska företag attgöra affärer ioch bidra till landets utveckling i rätt riktning, säger Aysen Savci, Regionchef på Exportrådet för Sydeuropa, Norra Afrika och Mellanöstern.

Landets naturresurser bestårbland annat av mineraler och viktiga licenser är Musongati, Nyabikere, Waga, Muramera och Rotovu som man står i begrepp att fördela för prospektering. Stora fyndigheter av nickel har påträffats i landet, vilka ännu inte harexploaterats. Landet som helhet beräknas ha nickelprojekt värdaöver50 miljarder dollar, detta kommer innebära en dominoeffekt på andra sektorer främst inom infrastruktur och energi, men även inom jordbruk.

Ett av de deltagande företagen International Gold Exploration IGE AB ("IGE"), som också är intiativtagande till detta besök, berättar om sitt deltagande

- Målet för IGEs deltagande är att vinna koncessionen för exploateringen av Musongati genom att visa den burundiska regeringen att vår närvaro i Burundi kommer att bidra till landets utveckling, inte bara inom gruvsektorn utan också inom exempelvis infrastruktur, energi och jordbruk och därmed förbättra och stärkahandelsförbindelser mellan Sverige och Burundi, samt bidra till att skapa en hållbar ekonomisk och social utveckling, säger Tomas Fellbom,VD för IGE.

 

För ytterligare information kontakta:

Katinka Palmgren,Presskontakt Exportrådet tel 08-588661 64, 076-11211 23

Tomas Fellbom, VD International Gold Exploration IGE AB tel0733- 225 786

Aysen Savci, Regionchef Exportrådettel 08-588 661 26


Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 50 länder med 530 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 550 miljoner kronor.

Detta pressmeddelande finns ävenpå www.swedishtrade.se/press