IGE International Gold Exploration AB

BURUNDIS PRESIDENT TILL SVERIGE - INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION IGE AB EN AV INITIATIVTAGARNA TILL BESÖKET

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 14:52 CEST

Som en led i International Gold Exploration IGE AB:s (IGE) ansökningsprocess avseende ett nickelprojekt i Burundi besöker nu landets president, Pierre Nkurunziza, Sverige. Presidentens besök syftar till att knyta kontakter med svenskt näringsliv samt få en bättre bild av IGE i egenskap av projektpartner. Besöket äger rum under perioden den 2-4 oktober. Tillsammans med IGE och andra representanter från svensk industri kommer presidenten att delta i ett seminarium i Stockholm samt besöka LKAB:s gruva i Kiruna.

Att Burundis president kommer till Sverige innebär en stor möjlighet för svenska företag att knyta kontakter och att i ett tidigt skede etablera sig i Burundi. Sverige och svenska företag kan bidra till att skapa en hållbar ekonomisk utveckling inom landet, bl a är svensk gruvindustri inbjudna och visar stort intresse för presidentens besök. Generellt har svenska företag tidigare betraktat afrikanska länder mer som biståndsländer än marknader. De senaste åren har det skett en tydlig förändring och det finns idag ett ökat intresse för Afrika som handelspartner.

- Målet med IGE:s deltagande vid detta besök är att erhålla en licens omfattande en av världens största, icke utvunna, nickelfyndigheter. IGE ansöker om denna licens tillsammans med MRG (Mitchell River Group) vilka under de senaste 10 åren har startat tre nickelgruvor, bl a Munali nickelgruva i Zambia. Genom att visa den burundiska regeringen att vår närvaro i Burundi kommer att bidra till landets utveckling, inte bara inom gruvsektorn utan även inom exempelvis infrastruktur, energi och jordbruk skapas omfattande affärsmöjligheter. Besöket förbättrar och stärker även handelsförbindelsen mellan Sverige och Burundi, detta är ett gyllene tillfälle för Sverige och IGE att visa sin styrka som handelspartner och potentiell utländsk investerare i Burundi, säger Tomas Fellbom, VD för IGE.

Burundis naturresurser består bland annat av mineraler. Omfattande fyndigheter av nickel har påträffats vilka ännu inte är utvunna. Viktiga fyndigheter är Musongati, Nyabikere och Waga. Landet som helhet beräknas ha nickelprojekt värda över 50 miljarder dollar. Utvinningen av dessa tillgångar kommer sannolikt att resultera i en "ringar på vattnet" effekt även för andra sektorer, främst inom infrastruktur och energi men även inom jordbruk- och service sektorn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fellbom
VD, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 733 225 786
E-mail: tomas.fellbom@ige.se

Thomas Carlsson
CFO, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 70 552 26 22
E-mail: thomas.carlsson@ige.se

International Gold Exploration IGE AB (publ) är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med fokus på diamanter, nickel och guld. Bolaget kommer under 2008 att starta alluvial brytning av diamanter i Angola samt guld i Kenya. IGE har en omfattande projektportfölj fördelade inom följande länder: Angola, Kenya, Burundi, Sverige och Norge. IGE är noterat på Oslo börs sedan 1997 och på den svenska NGM-listan sedan 2005. IGE har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information besök www.ige.se.