Promosalons Sverige AB

Business i centrum på World Efficiency, 13-15 oktober 2015

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 09:58 CEST

Pressmeddelande

Augusti 2015

Business i centrum på World Efficiency13 – 15 oktober 2015 i Paris

Sex veckor före COP21 i Paris samlas drygt 20 000 beslutsfattare på den första internationella fackmässan för klimatsmarta lösningar och resursoptimering i den franska huvudstaden. World Efficiency är både en mässa och en kongress för miljöexperter inom områdena energi, bygg, industri, transport och jordbruk, IT och teknik.

Syftet är att skapa ett nytt tvärvetenskapligt forum för innovativa lösningar och know-how, som alternativ till nuvarande ekonomiska modeller för klimat och miljö.

BUSINESS I CENTRUM

World Efficiency ger verksamheter som har utvecklat professionella lösningar och know-how inom klimat och miljö en enastående möjlighet att presentera sina projekt för beslutsfattare och investerare i den privata och offentliga sektorn.

Det kommer även att hållas ett antal konferenser och workshops under kongressdelen av World Efficiency, som alla har som övergripande målsättning att belysa de globala klimatförändringarna och diskutera framtidens utmaningar.

Kongressen hålls inom ramarna för själva mässan och fokuserar på marknadens trender och utveckling samt nya innovativa modeller för planering och förvaltning av kommande projekt.

Personligheter från offentliga myndigheter, politiker, akademiker, experter och ekonomiska ledare kommer att delta i det omfattande programmet.

SAMARBETE ÖVER FACKOMRÅDENAS GRÄNSER

World Efficiency har planlagt kongressprogrammet i samverkan med marknadens aktörer utifrån en tvärvetenskaplig infallsvinkel för att främja samarbetet mellan de olika fackområdena.

  • Styrmodeller

Denna del av programmet är inriktad på innovativa städer och områden. Mot bakgrund av den ökande urbaniseringen i världen utgör staden med sin förbrukning av resurser och CO2-utsläpp en central utmaning. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat utveckling av hållbara urbana system, klimatplaner samt de tekniska och mänskliga aspekterna med CO2-neutrala städer. Köpenhamns Kommun och Göteborg är några av talarna.

  •  Marknad

Denna del av programmet fokuserar på sex huvudteman:

  • Energi - produktion och kontroll
  • Byggnad och stadsplanering
  • Transport och mobilitet
  • Framtidens industri
  • Cirkulär ekonomi
  • Forskning och innovation

Temat Forskning och innovation har utarbetats i samarbete med Cleantuesday, Ecotech, World Water Council, Green Win och Research Triangle Cleantech Cluster.

En Eco-Innovation Summit som äger rum den 14 och 15 oktober kommer att behandla ”green business” tillägnat cleantech och förnyelsebara energier (startups, finansierings- och investeringskanaler och aktuella trender) kombinerat med ett internationellt klustermöte med franska, europeiska och internationella organisationer och nätverk.

DE NORDISKA LÄNDERNA SOM FÖREBILDER

Varje region arbetar för att finna lösningar som tillgodoser invånarnas krav vad gäller den lokala utvecklingen och mänskliga aktiviteter, samtidigt som de ska passa in i sitt sammanhang. På World Efficiency-kongressen kommer planer och lösningar från olika regioner att presenteras, med ett särskilt fokus på de nordiska länderna, som är förebilder inom miljöstyrning. Kongressen öppnas med en presentation av de visionära styrmodeller som de nordiska länderna har utvecklat. Detta sker under namnet ”Nordic Efficiency”, där de fem nordiska länderna deltar tillsammans i en nordisk paviljong. En hel dag är avsatt till ett franskt-nordiskt seminarium om policyfrågor och tekniska lösningar, där ett optimalt utnyttjande av resurser står i fokus.

Volvo Group, Envac, Noda Intelligent Systems AB, Kabona AB, Equator Stockholm AB är några av de svenska företag och verksamheter som kommer att finnas på Nordic Efficiency. Den svenska insatsen organiseras av den svenska ambassaden i Paris och Business Sweden i samarbete med Nordiska Ministerrådet. Ytterligare information kan fås genom att kontakta Felicia Kron på Business Sweden,Tel: + 33 1 53 40 85 77eller email: felicia.kron@business-sweden.se

Kontakt i Sverige: Promosalons Sverige AB: Tel: 08 660 40 11 – e-mail: sweden@promosalons.com