Hyperion

Business Intelligence allt viktigare ledningsfråga

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:49 CET

Business Intelligence är ett viktigt område för nordiska företags ledningsgrupper idag och det kommer bli allt viktigare de närmaste två åren. Det visar en undersökning som Hyperion just låtit genomföra. Den största utmaningen är att lyckas integrera olika BI-lösningar.Hyperion frågade nyligen drygt 500 nordiska företag om deras syn på Business Intelligence. Svaren från ekonomi-, IT- och affärsområdeschefer på företag i Sverige, Norge och Danmark gav en samstämmig bild. Hela sju av tio anser att Business Intelligence kommer bli en allt viktigare fråga för företagsledningarna de kommande två åren. En stor majoritet av respondenterna i Sverige och Danmark anger även att företagsledningarna redan idag prioriterar Business Intelligence högt medan norska företagsledningar, enligt respondenterna, prioriterar BI något lägre.- Även om det sker en positiv utveckling så används BI fortfarande inte så strategiskt som det borde, menar Johan Salenstedt, Nordenchef på Hyperion. BI används idag främst för att analysera vad som hänt men inte för att simulera vilka effekter olika affärsbeslut skulle ha för verksamheten framöver. Tänk om alla styrelser skulle använda BI-verktyg. Då skulle de kunna bygga sina strategier på en total genomlysning och förståelse för de företag de representerar.Nio av tio respondenter i samtliga tre länder anser att bättre analys- och beslutsstöd kan öka företagens konkurrenskraft. Den största utmaningen är att integrera olika BI-lösningar. Andra utmaningar som hamnar högt upp på listan är enligt respondenterna möjligheten att hitta bättre BI-lösningar samt att öka användarnyttan i systemen.- Få företag tar ett helhetsgrepp kring BI, de har olika verkyg i olika delar av organisationen varför informationen inte är samlad på ett och samma ställe, fortsätter Johan Salenstedt. En lösning på detta problem är att standardisera och konsolidera till en gemensam BI-plattform. Samtidigt är tekniken långt ifrån allt. Det gäller även att skapa tydliga affärsprocesser och en stark förankring bland användarna för att lyckas maximera nyttan av sin BI-investering.För mer information:

Johan Salenstedt, Nordenchef Hyperion

Mobil: 0709-35 19 19

Johan_salenstedt@hyperion.comEva Hamboldt, Spotlight PR

Mobil: 070-718 90 49

eva@spotlightpr.seCapucine Ortoli, EMEA Public Relations Manager, Hyperion

Direkt: + 33 (0) 1 55 94 09 56

Capucine_Ortoli@hyperion.com

Om Hyperion
Hyperion Solutions Corporation (Nasdaq Global Select: HYSL) är den globala ledaren inom mjukvara för Business Performance Management (BMP). Mer än 12 000 kunder i 90 länder använder sig idag av Hyperions lösningar för att nå större insikt i samt förbättra finansiella och operativa processer. Med Hyperions mjukvara kan företag samla, analysera och dela data inom hela verksamheten, länka strategier till planering samt mäta prestation gentemot uppsatta mål. Genom att integrera ekonomistyrningsprogram med en plattform för business intelligence levererar Hyperion en helhetslösning för verksamhetsstyrning.

Hyperions nordiska verksamhet utgörs av 80 medarbetare vid kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, med cirka 300 koncerner som kunder. Några av dem är AstraZeneca, Atlas Copco, Carlsberg, Danfoss, Danisco, Elcoteq, Handelsbanken, ISS, Orkla, Outokumpu, Posten Norge, Postgirot, Sampo, SAS, SAAB, Scania, Securitas, Statoil, TeliaSonera, Telenor och Volvo IT. För mer information, gå in på: www.hyperion.se“Hyperion,” the Hyperion “H” logo and Hyperion’s product names are trademarks of Hyperion. References to other companies and their products use trademarks owned by the respective companies and are for reference purpose only.