Trafikverket

Buss ersätter tåg i helgen på sträckorna Malmö-Rydsgård och Höör-Hässleholm

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 10:41 CET

Till helgen monteras en ny gång- och cykeltunnel i Svedala. Järnvägen stängs av från fredag 12 nov kl 13.00 till tisdag 16 nov kl 05.00. Samtidigt byts växlar i Skurup och Svedala. I helgen görs också plattformsarbeten i Stehag.

Tågen är inställda på sträckan Malmö-Rydsgård. Ersättningsbussar kör från Malmö hela vägen till tågets slutstation (Ystad eller Simrishamn) via alla mellanstationer. Tågen kör som normalt Rydsgård –Ystad/Simrishamn, med undantag för två tåg som är inställda hela sträckan Malmö-Ystad. Detaljerad trafikinfo finns på anslag på stationen och på Skånetrafikens hemsida.

Under måndag 15 november kommer högprioriterat gods att släppas igenom.

– Eftersom strömmen är avstängd blir det diesellok som drar godsvagnarna och de kommer bara att kunna köra i 40 km/tim mot normalt 160 km/tim. Det innebär att bommarna kommer att ligga nere, och ljud- och ljussignaler kommer att vara på, mycket längre än vanligt, säger projektledare Pernilla Merkenius. Under helgen kommer också några arbetsfordon att passera på sträckan.

Samtidigt påbörjas också förlängningen av plattformen i Svedala. Arbetet kommer att vara klart i slutet av december.

Plattformsarbetet i Skurup kommer att ske under februari. Gång- och cykeltunneln och de förlängda delarna av plattformarna kommer att tas i bruk i maj nästa år.

Bussar ersätter tågtrafiken Höör-Hässleholm
Tågtrafiken kommer också att ersättas med buss på sträckan Höör-Hässleholm lördag 13 nov klockan 05.55 – söndag 14 nov klockan 07.35 på grund av plattformsarbete i Stehag. Det blir enkelspårsdrift före och efter arbetet, så resenärer uppmanas kontrollera tåg- och bussförbindelser i god tid.

Fakta om projekt 50-11 och Kraftsamling Öresund
Ombyggnaderna genomförs inom projekt 50-11 och Kraftsamling Öresund, som är ett samarbete för att minska förseningarna i tågtrafiken med 25 procent till december 2011. Projektet byter bland annat ett 30-tal växlar, bygger mötesspår och anpassar signalsystem på 17 stationer i Skåne, för att effektivisera järnvägen.

Projektet att bygga om plattformar och stationer på 50 platser till 2011 är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och Region Skåne. Eftersom det inte får plats fler tåg på spåren innan järnvägen byggts ut ytterligare, är en lösning att tills vidare förlänga plattformarna så att längre tåg med fler sittplatser kan stanna.

Trafikverket
Pernilla Merkenius, projektledare, 0703-12 27 74
Pressjour 0771-31 15 00

Skånetrafiken
Presstjänst 0451-28 85 03

www.trafikverket.se/50-11
www.skanetrafiken.se

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.