Trafikverket

Buss ersätter tåg på två sträckor i Skåne under natten mellan lördag och söndag

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:38 CET

Från cirka klockan 22 på lördag kväll till omkring klockan 10 på söndagsmorgonen ställs tåg in och ersätts med buss på två sträckor på Södra Stambanan i Skåne till följd av banarbeten. Tågtrafik mellan Hässleholm och Malmö berörs.

Från lördag 6 november kl. 22.20 till söndag 7 november kl. 9.40 pågår ett plattforms- och kontaktledningsarbete i Stehag som medför inställda tåg på sträckan Eslöv - Hässleholm - Eslöv. Dessutom pågår ett växelbyte i Arlöv som medför inställda tåg på sträckan Malmö - Lund - Malmö från lördag 6 november kl. 22.55 till söndag 7 november kl. 7.15.

Vissa tåg leds om på annan bana och trafikerar inte Lund C och Gunnesbo station eller Burlöv, Åkarp och Hjärup. Bussar ersätter inställda tåg. Räkna med längre restid när du reser med ersättningsbuss.

Detaljerad trafikinfo finns på anslag på stationerna och på Skånetrafikens hemsida.

Fakta om projekt 50-11 och Kraftsamling Öresund
Ombyggnaderna genomförs inom projekt 50-11 och Kraftsamling Öresund, som är ett samarbete för att minska förseningarna i tågtrafiken med 25 procent till december 2011. Projektet byter bland annat ett 30-tal växlar, bygger mötesspår och anpassar signalsystem på 17 stationer i Skåne, för att effektivisera järnvägen.

Projektet att bygga om plattformar och stationer på 50 platser till 2011 är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetra¬fiken och Region Skåne. Eftersom det inte får plats fler tåg på spåren innan järnvägen byggts ut ytterligare, är en lösning att tills vidare förlänga plattformarna så att längre tåg med fler sittplatser kan stanna.

Kontakta:
Trafikverket
Pernilla Merkenius
projektledare
0703-12 27 74
Presstjänst
0771-311500

Skånetrafiken
Presstelefon
0451-28 85 03

Se även:
www.trafikverket.se/50-11
www.skanetrafiken.se

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.