Transportföretagen

Buss- och lastbilsbranscherna säger nej till Transportstyrelsens förslag om kör och vilotider

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:57 CEST

Transportstyrelsens förslag om kontroll av kör- och vilotider i företag är inte verklighetsanpassat och omöjligt att följa. Det menar organisationerna för de svenska buss- och åkerinäringarna. I gemensamma remissyttrande säger de nej till Transportstyrelsens förslag.

Branscherna har upprepade gånger pekat på att dagens krångliga regelverk kring kör- och vilotider är omöjligt att följa för företagen. Det nu föreslagna sanktionssystemet gör det därför i praktiken, även för seriösa företag, omöjligt att undvika kostsamma sanktionsavgifter. Det är viktigt att utformningen av regelverken gör det möjligt för företagen att kunna följa dessa.

– Det förslag som Transportstyrelsen nu presenterat är fullt med brister och kommer att orsaka stora problem för kollektivtrafiken och andra transporter om det i nuvarande form skulle genomföras redan den 1 januari 2011, säger Anders Lundström, styrelseordförande i BR och VD Busslink i Sverige AB.

Branscherna säger nej till Transportstyrelsen förslag och föreslår att regeringen istället bör tillsätta en departementsutredning för att i samråd med organisationerna utarbeta ett realistiskt förslag. Särskilt sanktionssystemet, som är helt nytt, bör utredas noggrant. Branschens uppfattning är att det krävs en ordentlig genomlysning av hela rättsområdet innan de nya reglerna kan träda i kraft. Bussbranschen har även begärt ett samtal med den nya infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd om dessa frågor innan regeringen behandlar ärendet.

Remissvaret finns att läsa på transportgruppen.se

För mer information
Dag Gustavsson pressekreterare BuA / BA 070-319 24 44
Helena Gibson Ek informationsansvarig BR 070-648 24 00
Hans Engström, informationsansvarig SÅ 070-226 30 90