Socialdemokraterna i Stockholms län

Bussar inställda trots fria vägar: (S) kräver att SL skärper kontakten med väghållarna

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 12:18 CET

På grund av bristande snöröjning under de tidiga morgontimmarna ställde merparten av bussarna i länet in. Enligt trafikkontoret i Stockholm ska gator och vägar nu vara körbara. Trots det sätter SL inte in några bussar. Oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson(S) riktar nu skarp kritik mot SL och kräver att de omgående måste intensifiera dialogen med väghållarna.

-          Nog för att de är svåra väderförhållanden idag, men SL verkar helt överrumplade av snöovädret.  Det ska mycket till innan man tar ett sådant drastiskt beslut som att ställa in i stort sett all busstrafik. Detta ger förödande konsekvenser för länets pendlare, skolor och företag. Trots att vägar och gator nu är körbara förblir busstrafiken stillastående. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det finns allvarliga brister i kommunikationen mellan SL och väghållarna, säger Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna.

-          Jag är oerhört förvånad att det efter förra vinterns kaos fortfarande inte finns en bättre beredskap för extrema väder. Det absolut viktigaste när krissituationer som denna uppstår är dessutom att informationen till resenärerna fungerar, tyvärr har SL brustit även på denna punkt, säger Helene Hellmark Knutsson.

Presskontakt:


Malin Appelgren, pressekreterare, 070-737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se

www.socialdemokraterna.se/stockholm