Transportföretagen

Busskonflikten avblåst, nytt avtal träffat

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 20:54 CEST

Bussarbetsgivarna och Kommunal har under kvällen slutit nytt avtal för bussbranschen. Det innebär att samtliga konfliktåtgärder nu är återtagna och att trafiken successivt kommer att börja rulla på de drabbade linjerna.

Bussarbetsgivarna och Kommunal har nu slutit avtal för bussbranschen. Det nya avtalet löper över drygt tre år och ligger på märket, det vill säga löneökningar på samma nivå som för övriga avtalsområden. Det nya vtalet innehåller inslag av ökad dialog i samband med upphandlingar i syfte att minska de anställdas oro för anställningstryggheten.

- Framförallt är jag glad över att trafiken nu kan komma igång igen. Vi har tagit ett stort ansvar under hela konflikten och är nöjda med att nu ha tecknat ett avtal som ekonomiskt ligger i nivå med andra överenskommelser i årets avtalsrörelse, säger Peter Jeppsson, vd för Bussarbetsgivarna och TransportGruppen.

Eftersom avtalet undertecknades av parterna under torsdagskvällen är det ännu inte helt klart när all trafik går enligt tidtabell, men större delen av den trafik som varit uttagen i strejk kommer att börja rulla under morgondagen. För aktuell information om resor uppmanar Bussarbetsgivarna resenärerna att kontakta den regionalt ansvarige för kollektivtrafiken, exempelvis SL eller Östgötatrafiken.

-  Det känns också bra att vi nått en överenskommelse för att minska oron vid upphandlingar samtidigt som vi har tryggat den fria anställningsrätten. Vi har nu ett avtal som båda parter accepterar och som skapar långsiktiga förutsättningar för bussbranschen att växa och utvecklas, avslutar Peter Jeppsson.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare, TransportGruppen, 0730-447120, ebba.fredin@transportgruppen.se eller Peter Jeppsson, vd, Bussarbetsgivarna och TransportGruppen, 0730-447101

Bussarbetsgivarna (BuA) är ett av åtta förbund inom TransportGruppen. BuA organiserar drygt 400 företag med över 24.000 anställda. TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.