Busslink

Busslink lämnar Norrtäljetrafiken

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 08:52 CET

Resultatet av SL:s upphandling av trafikavtalet för Norrtälje är nu klart. Beslutet innebär att Keolis Sverige/Busslink avslutar Norrtäljetrafiken i juni 2011.
- Keolis Sverige har genom Busslink i 15 år haft förtroendet att serva Norrtälje med busstrafik. Vi har gjort det på ett sätt som skapat den högsta kundnöjdheten i SL trafiken. Över 80 procent har varit nöjda med vår trafik. Självklart hade vi gärna velat fortsätta att utveckla denna service, säger Anders Lundström, VD, Keolis Sverige.

Keolis Sverige lämnade inte något eget anbud i denna upphandling utan samarbetade istället med SamBus för delar av trafiken.

- Vår bedömning är att detta var en mycket konkurrenskraftig och lokalt anpassad lösning. Keolis Sverige fortsätter nu att verka för ökad kundnöjdhet och fler resenärer i såväl SL trafiken som i övriga delar av Sverige, säger Anders Lundström.

För mer information
Helena Reinhagen, Kommunikationsdirektör, tel 070-577 8007


Keolis Sverige är ett helägt dotterbolag till den internationella kollektivtrafikkoncernen Keolis. Keolis Sveriges affärsidé är att erbjuda en så attraktiv, lokalt anpassad och miljövänlig stadstrafik att det kollektiva resandet ökar.
Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 12 länder på tre kontinenter. Keolis erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade och hållbara lösningar för kollektivtrafik.

www.keolis.se