Upplands Lokaltrafik

Bussolyckan på väg 288

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 18:27 CET

2007-02-27


Pressmeddelande


I dag på morgonen inträffade en svår bussolycka på väg 288. Två bussar som tillhör Upplands Lokaltrafiks (UL) entreprenör KR-Trafik krockade och sex personer omkom, flera skadades allvarligt och ett stort antal har lättare skador.
- Det är en mycket tragisk olycka och våra tankar går till de drabbade och anhöriga, säger ULs VD Klas Wåhlberg. Orsaken till olyckan är ännu inte känd och en utredning har startat under ledning av en haverikommission. Från ULs sida kommer vi att följa kommissionens arbete och ställa de resurser till förfogande som efterfrågas.
De skadade har förts till Akademiska sjukhuset i Uppsala och andra sjukhus i regionen. På Akademiska har ett kriscentrum inrättats för frågor om skadade, tel 018-611 00 00.
I Östhammars kommun har kriscentrum upprättats, tel 070-35 35 483. I flera kyrkor i kommunen, bland annat i Alunda och Gimo, kommer samlingar att ske under kvällen.
Även i Uppsala finns ett kriscentrum dit drabbade och anhöriga kan vända sig. Det är i Lötenkyrkan vid Heidenstams torg, tel 018-24 65 74.
Polisen i Uppsala har också en informationscentral som nås på tel 114 14.
Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Sture Jonsson, informationschef, 018-65 99 08, 070-212 03 85