Bilprovningen

Bussrapporten avslöjar allt om bussarnas kondition - Brandskyddet blir allt bättre

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 17:11 CEST

År 2002 besiktades 14 000 bussar. Tunga bussar som används i yrkesmässig
trafik är i bättre skick än de som inte används yrkesmässigt. Andelen
underkända vid brandskyddskontrollen har sjunkit till 16 procent bland
de tyngsta bussarna. Vanliga orsaker till underkännanden är till exempel
olje- och bränsleläckage samt skadade elledningar.

Det är skillnad på hur olika bussar klarar sig hos Bilprovningen. Bussar
tyngre än 16 ton som används i yrkesmässig trafik har de bästa
besiktningsresultaten trots att de har de längsta körsträckorna. Totalt
underkändes 40 procent med krav på efterkontroll i den här viktklassen.
Vid brandskyddskontrollen har underkännandena minskat från 38 till 16
procent.

- Det är positivt att andelen underkända vid brandskyddskontrollen
minskar men det kan bli ännu bättre. Jag hoppas att våra gemensamma
ansträngningar med bussbranschen fortsätter att ge frukt, säger
Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle.

Bromsarna fortsätter att ha en hög felbelastning. 25 procent får
underkänt med krav på efterkontroll. Nivån har varit konstant sedan de
skärpta kraven på ojämn bromsverkan infördes 1997.

- Vi är övertygade om att besiktningsresultaten för bussar kan
förbättras genom ytterligare satsningar på underhåll och service. Vi har
goda exempel på hur detta kan lösas, avslutar Magnus Ehrenstråhle.

Bussrapporten finns att ladda ner på www.bilprovningen.se.
På hemsidan finns också länsvis statistik gällande samtliga fordonsslag.

För mer information kontakta:
Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör, tfn. 0708-20 04 02
Gun-Britt Ljungdahl, statistikchef, tfn. 0736-88 22 15
Christina Almgren, informationschef, tfn. 0736-88 22 09