Vägverket

Bussresor är säkra - men kan bli ännu säkrare

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:35 CET

Att åka buss är det säkraste färdmedlet på väg. Ett antal aktörer har samlats för att göra en säker bussresa ännu säkrare. De är Bussbranschens Riksförbund (BR), Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Volvo Bussar, Scania CV AB, Rikspolisstyrelsen, Svenska Kommunförbundet, Utbildningsföretaget Kollega, Svenskt Flyg, Swebus AB, Busslink AB, Connex Sverige AB, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Tågtoperatörerna, SJ och Vägverket.

Bussåkandet är säkert i sig själv, men det finns fortfarande mycket att göra. Efter den svåra olyckan i Ängelsberg påbörjade BR, SLTF och Vägverket ett gemensamt arbete hur man ska informera om att använda bälte när man åker buss. Redan i dag gäller att man ska använda bälte om det finns bälten i en buss, men det är få som vet om det. Det bör vara möjligt att göra användningen av bälte lika naturlig i buss som på flyget eller i personbil.

- Detta var en första åtgärd. Därefter har aktörer inom bussområdet, beställare och utförare av busstrafik, tillverkare av bussar, polisen, Vägverket m fl enats om en hel rad åtgärder. Detta visar att ett effektivt trafiksäkerhetsarbete utgår ifrån vad var och en kan göra för säkerheten i trafiken, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö vid ett medieseminarium om säkrare busstrafik som hölls på tisdagen.

Säkra bussar och säkra hållplatser

Inom ramen för samarbetet har samtliga aktörer visat vad som kommer att göras för att förbättra villkoren för säkerheten i trafiken.

- Genom att hålla hastighetsgränser och välja de säkraste bussarna kan vi åstadkomma en väsentlig förbättring för alla bussresenärer, framhöll Ingemar Skogö, när samtliga aktörer redovisade hur de kan bidra till ännu säkrare resor.

- Bussbranschen tar också in trafiksäkerhet i sina lednings- och kvalitetssystem. Därmed gör man trafiksäkerhet till en ledningsfråga, och där hör den hemma inom den organiserade trafiken, fortsatte Ingemar Skogö.

Vägverket ska också genomföra en rad åtgärder, bland annat för att införa intelligent stöd för hastighetanpassning, där föraren får information om gällande hastighetsgräns. Verket kommer också att se över hållplatser på det statliga vägnätet. De flesta busspassagerare som skadas, skadas på väg till och från bussen, och det är angeläget att göra denna del av resan väsentligt säkrare.

- För att göra bussåkandet än mer attraktivt är det viktigt att kunna erbjuda alla bussresenärer maximal säkerhet under hela resan. När alla medverkande aktörer har genomfört alla åtgärder har vi lyckats göra bussresandet ännu säkrare för resenärerna. Fortfarande utgör bussen ett visst hot mot andra trafikanter genom sin storlek och vikt. Jag ser fram emot att vi också kan ta upp dessa frågor på ett lika konstruktivt sätt, avslutade Ingemar Skogö.

BILAGOR (www.vv.se)

Avsikter (pdf-filer)

BR - Avsikter
Busslink - Avsikter
Connex - Avsiktsförklaring busstrafik 2003
Kollega - Trafiksäker och utbildning
Rikspolisstyrelsen - Avsikter
Scania - Avsikter
SLTF - Avsikter
SV Kommunförbundet - Avsikter 2003-11-03
Svenskt Flyg Avsikter
Volvo - Avsikter
Vägverkets avsikter

Fakta - rapporter, policys mm (pdf-filer)

BR - Bilaga till Trafiksäkerhetsprogram - Code - of - conduct
BR - bilaga till trafiksäkerhetsprogram - etiska riktlinjer
BR - bilaga till Trafiksäkerhetsprogram - fakta och statistik
BR - bilaga till Trafiksäkerhetsprogram - kommunikationsplan
BR - Trafiksäkerhetsprogram
Litteraturöversikt - Skadehändelser relaterade till busstrafik
SLTF - Förarcertifieringsfolder
SLTF och BR - Policy för en trygg och säker kollektivtrafik
Volvo - Safety summary VIP - coach
Vägverket - Kollektivtrafik och Trafiksäkerhet - en sammanfattande rapport
Vägverket - OLA Ängelsberg
Vägverket - Temastudie av dödsolyckor där bussar varit inblandade 1997-2001

Föredrag 9 dec - OH mm (ppt-filer)

BR - BussOLA avsiktsförklaring förbundsråd
Busslink Alkohol Droger
Connex - BussOLA 9 december
Kollega - Trafiksäker och utbildning
Litteraturöversikt
RPS - BussOLA OH-material
SJ - BussOLA
SLTF - BussOLA mediaseminarium
Svenska Kommunförbundet - presentation BussOLA
Volvo - BussOLA
Vägverket - OLA
Vägverkets avsikter
Vägverket - statistikbilder, december 2003
Vägverket - Temastudien av dödsolyckor där bussar varit inblandade 1997-2001

För bilder, se www.vv.se

Ytterligare information:

Trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 758 10
Einar Tufvesson, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 752 69
Avdelningschef Per Wenner, Vägverket huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 755 52
Tommie Vesterlund, Bussbranschens Riksförbund, Stockholm, tel 08 – 462 06 50
Lena-Hult Pergel, Busslink, Stockholm, tel 08 – 462 06 50
Maria Rydström, SLTF, Stockholm, tel 08 – 788 08 62
Anita Stenhardt, SLTF, tel 08 - 788 08 69
Bo Nilsson, Connex, Stockholm, tel 08 – 629 50 00
Kjell Hägglund, Swebus, Stockholm, tel 08 – 546 301 15
Greta Berg, Svenska Kommunförbundet, tel 08 – 452 79 58
Kent Fernström, RPS, Stockholm, tel 08 – 401 90 00
Bertil Forslund, Volvo, Göteborg, tel 031 – 66 78 65
Daniel Andersson, Scania, Södertälje, tel 08 – 553 500 00
Tord Almlöf, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Stockholm, tel 08 – 728 29 72
Harald Rosén, Svenskt Flyg, Stockholm, tel 08 – 791 94 94
Sune Bjelmrot, SJ, Stockholm, tel 08 – 762 40 06


Huvudkontoret