Västtrafik

Busstrafiken i Kungsbacka och Onsala upphandlad

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 14:04 CEST

Nu är Västtrafiks och Hallandstrafikens upphandling av busstrafiken på Onsalahalvön och Kungsbacka klar. Det nya avtalet bygger på ett fördjupat samarbete med trafikföretaget och ställer höga miljökrav. I juni 2017 startar avtalet som löper över tio år fram till juni 2027.

Det företag som lämnade det mest fördelaktiga anbudet var Karl Erik Elofsson Buss AB som vid avtalsstart tar över efter Nettbuss, som idag kör trafiken. Totalt handlar det om 13 tursatta bussar, som vid trafikstart kommer att vara fabriksnya.

– Vår ambition med det nya avtalet är att båda parter ska arbeta aktivt mot det gemensamma målet att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som ger oss fler och nöjdare kunder, säger Rebecca Sundborg, avdelningschef buss Västtrafik.

Det nya avtalet har en stark miljöprofil med tydliga mål att minska klimatpåverkande emissioner och energianvändning. Från trafikstarten i juni 2017 kommer drygt 80 procent av trafiken köras med fossilfria drivmedel och från och med juni 2021 ska trafiken vara helt fossilfri. I det nya avtalet är det möjligt för trafikföretaget att vara mer delaktiga i utformningen av trafiken och i större utsträckning påverka utförandet.

Avtalet ger trafikföretaget möjlighet att få kvalitetsbonus om hög kundnöjdhet uppnås och det finns resandeincitament, där resandeutvecklingen avgör hur stor ersättningen blir. Syftet är att ge företagen större ansvar och möjlighet att bättre använda sin kompetens.

Trafikstart för det nya avtalet i Kungsbacka och Onsala är 18 juni 2017.

För mer information:
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.