Inspirera

Busstrul, tunnelbanekaos och oberäkneliga tåg gör att vi tvingas konfrontera våra kontrollbehov.

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 07:15 CET

När vi hamnar i en situation där vi inte längre kan styra, hantera eller förändra de yttre omständigheterna får vi träna oss på att släppa kontrollen eller ta kontroll över de inre parametrarna, våra tankar, vårt fokus och hur vi väljer att sätta mening till saker och ting. Nu i dagarna är tunnelbanestationer och överbefolkade busshållplatser en spännande plats att se hur olika människor förhåller sig till en och samma situation. När vi som är vana att kunna kontrollera det mesta och hantera små detaljer och styra vårt liv utifrån en mobiltelefon i fickan tas ifrån den möjligheten skapar det stress och en frustration. Emma Pihl menar att just att utsättas för våra obehagliga rädslor är utvecklande. Att ha kontroll kan inte ge utveckling utan vi utvecklas först när vi genomgår kaos för en stund.

Busstrulet och tunnelbanekaoset tränar människor att hantera situationen och märka att det löser sig utan att livet går under. Mer tips, råd inspiration och hur du faktiskt gör för att hantera ditt kontrollbehov eller hantera situationer som du inte kan kontrollera läs Emma Pihls bok 'Let go! Bli fri från sitt kontrollbehov.