Diskrimineringsombudsmannen

Butik ersätter romska kvinnor med 30 000 kronor för trakasserier

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 10:04 CET

Två romska kvinnor nekades handla i en butik i Linköping. Nu har DO och företaget nått en förlikning som innebär att kvinnorna får 15 000 kronor var i ersättning.

De romska kvinnorna gjorde en anmälan till DO efter att de besökt en liten butik i Linköping, där de skulle köpa en present till den ena kvinnans man. När de skulle titta runt i affären hejdades de av en butiksanställd som sade att hon var trött på ”dem och deras dräkter” och inte ville ha dem i butiken.

DO har utrett kvinnornas anmälan och gjort bedömningen att företaget utsatt dem för diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet och kön.

DO har stämt företaget till tingsrätten, varefter en överenskommelse har träffats som innebär att företaget betalar kvinnorna 15 000 kronor var i ersättning. Genom förlikningen är tvisten löst och DO har återkallat sin talan hos tingsrätten.                    

– Romer diskrimineras ofta i vardagliga situationer, till exempel när de ska handla. Kvinnor som genom sin klädsel identifieras som romer drabbas särskilt ofta av trakasserier och kränkningar, säger Katri Linna.

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst, 08-120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.