Paper Province

<b>Veckans Nyhetsbrev från The Paper Province Ek. för., W0733</b>

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 15:10 CEST

# Välkommen till höstens första frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och IT Compare Karlstad, torsdag 30 augusti

Värd för frukostmötet är Condesign Nevo AB och hålls på Clarion Hotel Plaza i Karlstad.

Temat för frukostmötet är: ”Vi förädlar information till effektiv kommunikation!”

Condesign Nevo är en helhetsleverantör i kommunikationsprocessen. Vi är specialiserade på tjänster inom; teknikinformation, ILS (Integrated Logistic Support), marknadskommunikation och visualisering. Med vår arbetsmodell skapar vi själva underlag till instruktioner, monteringsanvisningar och manualer. Vi återanvänder sedan den redan skapade informationen och produktkunskapen i produktionen av utbildnings- och marknadsmaterial.
Välkommen att se hur vi producerar teknisk information och marknadskommunikation med ett gemensamt synsätt.
Anmälan senast måndag 27 augusti till k.lagerstrom@paperprovince.com eller till
maria.johansson@compare.se Läs mer på: www.paperprovince.com Frukostmötet är avgiftsfritt!

--------------------------------------------------------------------

# Stora Enso förvärvar andel från Polska staten

Stora Enso har förvärvat 28 procent av aktierna i Stora Enso Poland (tidigare Intercell S.A.) från polska staten till ett pris av 64 miljoner euro. Efter förvärvet innehar Stora Enso 95 procent av aktierna i företaget.

De återstående aktierna som ägs av polska staten ska fördelas till nuvarande och pensionerade anställda vid Stora Enso Poland. Stora Enso planerar att förvärva dessa återstående aktier snarast möjligt.
Den totala kostnaden för det ursprungliga innehavet på 66 procent som förvärvades 2004 och dagens förvärv uppgår till 194 MEUR. Företagsvärdet av förvärvet för hela Stora Enso Poland uppgår till omkring 149 MEUR på icke-kassamässig skuldfri basis. Stora Enso Poland hade 2006 en omsättning på 194 MEUR.
- Efterfrågan på wellpapp i Central- och Östeuropa ökar snabbt på grund av den goda ekonomiska tillväxten och investeringar inom tillverkningsindustrin. Vi överväger att ytterligare utvidga vår wellpappverksamhet i Polen för att befästa Stora Ensos ställning som ledande leverantör på den snabbt växande polska marknaden, säger Veli-Jussi Potka, Senior Vice President, Stora Enso Packaging Board.

I de analyser som görs för närvarande ingår en undersökning om möjligheten att trygga tillgången på containerboard (wellpappråvara) vid Stora Ensos wellpappanläggningar genom att eventuellt bygga en ny maskin för containerboard. Stora Ensos bruk i Ostroleka skulle kunna vara en lämplig plats på grund av det fördelaktiga läget och tillgången på återvunnen råvara från Stora Enso Recycling i Polen.
Läs mer på: www.paperprovince.com

--------------------------------------------------------------------

# The Paper Province syns på 10 publika platser i Karlstad under sommaren och hösten

Via PS Media Channel (screen-tavlor på sta´n) syns textbudskap om The Paper Province på 10 olika platser i Karlstad tillsammans med IT Compare Karlstad och The Packaging Arena.
Tre nätverk i samarbete!

Vill ni vara med? Alla medlemsföretag i The Paper Province får förmånliga priser genom ett ramavtal mellan PS Media Group och The Paper Province. Hör gärna av er om ni vill utnyttja denna möjlighet till
Marknadsföring. Läs mer på: www.paperprovince.com Ring Kjell Lagerström, 054 – 17 79 46.

--------------------------------------------------------------------


# Höstens frukostmöten i arrangemang av The Paper Province och IT Compare

Nu är höstens program för frukostmöten klara!
■ Torsdag 30 augusti, 07.30 – 09.00, Condesign Nevo AB
■ Tisdag 2 oktober, 07.30 – 09.00, TUK Kompetensutveckling
■ Torsdag 25 oktober, 07.30 – 09.00, Värd inte klart!
■ Torsdag 22 november, 07.30 – 09.00, WM-data AB
■ Torsdag 20 december, 07.30 – 09.00 GL & V Chemical Pulping Technologies AB
Läs mer på: www.paperprovince.com Seminarier / Arrangemang

--------------------------------------------------------------------

# Anmäl dig till Seminariet ”Industrin i global konkurrens”, 5 september, på Karlstads Teknikcenter!

”Hur kan vi bevara och stärka industrin i Inre Skandinavien?”
Inre Skandinavien består av Värmland, Dalarna, Hedmark, Akershus, Oppland och Östfold. En region som har en viktig och stark industri för norden och världen. Det är nu dags att säkerställa konkurrenskraften för denna industri, att hitta nya möjligheter för korsvisa samarbeten och att inspirera varandra till fler framgångar.

Därför inbjuder Handelskammaren Värmland, tillsammans med den norska ambassaden, Innovasjon Norge, IndustriCollage Inre Skandinavien, Nordea och Karlstad kommun, till seminariet "Industrin i global konkurrens" onsdagen den 5 september klockan 9:00 på Karlstad Teknikcenter, Lamberget i Karlstad.

Vi smygstartar dock redan kvällen före, tisdagen den 4 september klockan 18:00, med Get Together och mingel på Handelskammaren Värmland med efterföljande Edvard Grieg Minneskonsert på Värmlandsoperan i Karlstad.

För program samt information om hur du anmäler dig, se bifogad inbjudan!
Glöm inte att meddela oss ifall du önskar komma även till detta arrangemang när du anmäler dig till seminariedagen.

Välkommen med din anmälan senast 28 augusti, 2007! Läs mer på: www.wermland.cci.se

--------------------------------------------------------------------

# TietoEnator levererar ledningssystem till Ahlstrom i Sydkorea

TietoEnator har, tillsammans med Ahlstrom Group, implementerat ett bruksledningssystem vid Ahlstroms bruk Hyun Poong i Sydkorea. Ledningssystemet stöder bland annat processer inom försäljning, produktion, logistik och inköp samt lager.

Bruksledningssystemet, Optimill, utvecklas gemensamt av TietoEnator och Ahlstrom genom att delar som utvecklats särskilt för Ahlstroms behov kombineras med produktmoduler från TietoEnator Integrated Paper Solution (TIPS). Optimill används redan vid 24 av Ahlstroms bruk över hela världen. Vid Ahlstroms bruk i Hyun Poong var implementeringen av Optimill-systemet en del av ett omfattande projekt för förnyelse av informationssystemet, med implementering av SAP för bokföring, ekonomi och materialhantering.
- Vårt syfte med att harmonisera systemet är att förena affärsprocesser och göra information mer tillgänglig och jämförbar. Genom att samma terminologi och processer används globalt kan företagsledningen få förbättrat stöd. Dessutom ökar vi effektiviteten inom produktionen och uppnår synergieffekter när det gäller IT-utveckling och underhållskapacitet, säger Jouko Jurvainen, vice IT-chef, Ahlstrom.

-Det unika krav som ställdes för bruksledningssystemet vid Ahlstroms Hyun Poong var att det behövdes koreanskt språkstöd för dokumenten. Vi förbättrade Optimills struktur genom att införa ett universellt språkstöd som fungerar för såväl latinska som koreanska, kinesiska och kyrilliska alfabet, säger Jouko Pitkäaho, chef för kundrelationer, TietoEnator Forest. Läs mer på: www.paperprovince.com

--------------------------------------------------------------------

# Välkommen till Papermakers Night, torsdag 4 oktober på Elite Stadshotellet i Karlstad, kl. 17.00
Denna kväll gästas vi av: Professor Örjan Sölvell och temat är:
”Paper Province - Sveriges Hollywood”

Örjan Sölvell är Professor i International Business vid Stockholms School of Economics, SSE och Dekan i PhD Programs. Han har varit aktiv vis SSE i mer än 30 år och var Direktor för The Institute of International Business (IIB) mellan år 1994 – 2002. Under åren 2004 – 2007 var han den första Dekan för The full-time MBA programs vid SSE.
Idag är han Dekan för PHD Programs at SSE (Economics, Finance and Business Administration) och Direktor för ett Forskningsinstitut – Center for Strategy and Competitiveness (www.sse.edu/csc ).
Sedan mitten av 1980 – talet har Professor Sölvell arbetat nära med Professor Michael E. Porter vid Harvard Business School, HBS. Han är en mycket populär föreläsare, och har i år, 2007, startat The European Cluster Observatory (www.clusterobservatory.eu ) i samarbetet med den Europeiska Kommissionen, DG Enterprise and Industry.

Boka redan nu denna intressanta branschkväll ! Vi återkommer med inbjudningsbrev och detaljer för kvällen!
Papermakers Night arrangeras av The Paper Province Ek. för. Läs mer på: www.paperprovince.com

--------------------------------------------------------------------

# Ledarskap i tiden - seminarium med Ulf Karlsson, arrangerat av The Paper Province KOMPETENSCENTRUM
Välkommen till ett inspirerande seminarium inom Ledarträning i arrangemang av Paper Province KOMPETENSCENTRUM, med Ulf Karlsson, tidigare förbundskapten för friidrottslandslaget, den 4 oktober! Ulf är känd som duktig inspiratör och ledare från Värmland.

- Vilket ledarskap skapar de bästa förutsättningarna för medarbetare som trivs, är friska och gör ett bra arbete?
- Vad är utmärkande för en bra chef / coach?
- Vilket ansvar ligger på den enskilde ledaren respektive den enskilde medarbetaren?
- Går det att räkna hem satsningar på hälsa och välbefinnande?
- Från ord till handling?
Anmäl dig senast 26 september till Camilla Falck, tel. 054 - 17 79 48, c.falck@paperprovince.com Plats: Karlstads Teknikcenter.
Läs mer om kostnad och tider på: www.paperprovince.com/kompetenscentrum

--------------------------------------------------------------------

# Inbjudan till Workshop på Karlstads universitet, 20 september, 2007

Ett möte mellan doktorander och näringsliv under temat: ”Forskarstuderande i teknik och natur-
vetenskap – en tillgång för regionen!

Vid fakulteten för teknik och naturvetenskap på Karlstads universitet finns idag ett femtiotal doktorander.
Bland dessa vill fler än hälften ha jobb inom näringslivet efter disputation och mer än en tredjedel vill bo kvar i regionen. Syftet med den här workshopen är tvådelat. Dels riktar vi oss till näringslivet för vilka vi vill belysa doktorandernas kompetens och möjligheter till att bidra till den regionala utvecklingen, dels vill vi informera doktoranderna om vilka företag som finns i regionen och som kan tänka sig att anställa nydisputerade forskare. Kort och gott vill vi att doktorander och näringsliv ska mötas för att utbyta tankar och idéer kring arbetslivet. Start kl. 12.00 med lunch på Karlstads universitet, därefter fortsätter workshopen i Lokal: Transforum, Karlstads universitet. Dagen avslutas kl. 18.00 med middag. Vid frågor kontakta Cecilia Björström, tel. 054 - 700 12 41 eller cecilia.bjorstrom@kau.se

Anmälan sker till Carina Sundman Näsström, tel. 054 - 700 18 19 eller carina.nasstrom@kau.se
För att delta under lunch och middag krävs en anmälan senast måndag den 10 september.

--------------------------------------------------------------------

# Boka dig till intressanta kurser i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

■ Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning, och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Kursdatum: 24-26/9 och 12-14/11, 2007. Några platser kvar!!

■ Email English
I samarbete med Språkbruket Education. För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska.
Omfattning: 3 dagar. Kursdatum: 13 september, 20 september och 11 oktober, 2007

■ Utveckla din förmåga att leda projekt
Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.
Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 17-18 oktober och 23 -24 oktober, 2007.

■ MS Project
Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och har behov av att lära sig verktyget Microsoft Project för att administrera och följa upp sitt projekt. För dem som genomfört ”Utveckla din förmåga att leda projekt” är denna utbildning ett naturligt steg för att ytterliggare befästa sin kompetens avseende projektledning. Kursdatum: 20-21 november, 2007.

■ Ekonomi för icke ekonomer steg 2, fortsättningskurs
Vänder sig till dig som har grundläggande kunskap kring ett företags ekonomi. Deltagarna ska få en utökad och fördjupad kunskap inom vissa ekonomiska områden, begrepp och samband.
Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 29 augusti och 5 september, 2007

■ Heta Arbeten
För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning eller andra ”övriga” heta arbeten. Kursen leder fram
till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen. Omfattning: 1 dag.
Kursdatum: 23 augusti, 30 augusti, 6 september och 13 september. Alla kurserna kommer att hållas på
Billerud AB Gruvöns Bruk.

■ Ledarskap i tiden
Ett inspirerande seminarium inom vår ”Ledarträning” i Paper Province KOMPETENSCENTRUM, med
tidigare förbundskaptenen för friidrottslandslaget Ulf Karlsson. Tid: 4 oktober, kl. 12.00 – 17.00, Plats:
Karlstads Teknikcenter. Anmälan görs senast 26 september till: Camilla Falck, tel. 054 – 17 79 48 eller
c.falck@paperprovince.com

Anmäl dig till kurser - Våren 2008:
■ Att utveckla sin kommunikations- och presentationsförmåga
För dig som vill öka din kommunikationsförmåga och bli en mer intressant presentatör!
Omfattning: 5 förmiddagar.

■ Ekonomi för icke ekonomer steg 1, grundkurs
Vänder sig till dig som inte är utbildad inom ekonomi och har begränsad erfarenhet av arbete med ett företags ekonomi. Omfattning: 2 dagar.

■ Från stock till kartong / papper.
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers / kartongtillverkning. T ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong. Omfattning 2, 5 dagar.

■ Framgångsrika möten
1-dags seminarium med Anette Rhudin, Dirigo. Plats: Karlstads Teknikcenter. Seminariet riktar sig till alla som deltar i eller håller i möten i sitt dagliga arbete.

■ English for Engineers
En kurs för ingenjörer som vill slipa sina språkfärdigheter innan man deltar i projektmöten, går till förhandlingsbordet, presenterar en teknisk lösning eller skriver en viktig slutrapport. Utbildningen fokuserar
på praktiska språkfärdigheter som varje ingenjör behöver ha för att tala eller skriva engelska på ett professionellt sätt. Omfattning: 4 heldagar. Förutom de 4 kursdagarna får deltagarna skriva distansuppgifter (presentationer, rapporter, e-mail osv.) med personlig handledning.

--------------------------------------------------------------------

# Självklart bokar du din nästa kurs hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!
Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida www.paperprovince.com/kompetenscentrum och läs mer om våra utbildningar eller skriv ett e-mail till Camilla Falck, c.falck@paperprovince.com , tel. 054 – 17 79 48.

--------------------------------------------------------------------

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 65 företag med ca 8 000 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller VD Mats Williams, tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

--------------------------------------------------------------------

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

--------------------------------------------------------------------

The Paper Province Ek. Förening
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 054-17 79 40
info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)
Tel. 054-17 79 42
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information)
Tel. 054-17 79 46
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.