Svensk Kollektivtrafik

Byabuss och Trafiklab vinnare i kollektivtrafiktävling

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 18:46 CEST

Byabussverksamheten i Kölsillre och Trafiklab utsågs idag till vinnare i den nationella tävlingen för Goda Exempel inom kollektivtrafik. Tävlingen arrangeras av Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik och har två kategorier, goda resultat och goda intentioner. Priserna delades ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i samband med en nationell inspirationsdag för kollektivtrafiken i Stockholm.

- Det är viktigt med goda intentioner som kan bli till goda resultat och exempel på utveckling i kollektivtrafiken. Extra roligt när vi kan sprida goda exempel från både storstad och landsbygd, sade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vid prisutdelningen.

- Genom att visa upp och premiera goda exempel på nytänkande inom kollektivtrafiken kan vi inspirera fler att bidra till förnyelsen av kollektivtrafiken och på så sätt locka fler resenärer. Samtidigt är det för mig och alla andra som är verksamma inom svensk kollektivtrafik viktigt att inse att vi alla är förebilder, varje dag. Genom vårt eget agerande i stunden kan vi också ge goda exempel, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör i Svenska Bussbranschens Riksförbund och ordförande i Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.

Pris i kategorin goda resultat:

  • Byabussen
    Kontaktperson: Henric Fuchs +46 (0)611 802 16

Byabussverksamheten i Kölsillre är en av de nya och innovativa kollektivtrafiklösningar som är designade för glest befolkade områden i Sverige och övriga Europa.

MOTIVERING: ”Med mod och mål om samverkan har eldsjälar i Kölsillre samlat ideella krafter för ökad tillgänglighet. Med de resandes behov i fokus har Byabussen ökat resandet och gjort både turerna och gemenskapen i glesbygden tätare.”

 

Pris i kategorin goda intentioner:

  • Trafiklab och Travelhack
    Kontaktperson: Elias Arnestrand 070-762 38 48

Syftet med Trafiklab är att göra det enkelt för externa parter att få tillgång till öppen data om kollektivtrafik i Sverige (genom så kallade APIer). Öppen data är ett sätt att öppna upp vår bransch mot nya aktörer och en förutsättning för att skapa kreativa tjänster som bygger på att information kombineras på nya sätt.

MOTIVERING: ”Trafiklab samlar aktörer i den typen av oväntade konstellationer där de riktigt kreativa idéerna frodas. Mod från samarbetsparterna krävs, då detta nydanande projekt ställer stora krav på tillit, öppenhet och transparens. Vågar parterna satsa på detta öppnas en ny sfär som möjliggör en mångfald av tjänster och en mängd affärsmöjligheter. Projektet inspirerar och kan bidra till att vi får det lättare att ta oss fram i vardagen.”

För mer information:

Anita Stenhardt, kommunikationsansvarig på Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik,

070-588 08 69

Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik arbetar gemensamt mot målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Organisationerna som står bakom Partnersamverkan är Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket.