Sunne kommun

Byalagen måste ta saken i egna händer för att få bredbandsutbyggnad inom rimlig tid

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 12:04 CEST

Sunnes företag och hushåll är i stort behov av snabba och tillförlitliga bredbandsuppkopplingar, men när marknadens operatörer inte vill och statens pengar inte räcker måste landsbygden ta saken i egna händer.

Post- & Telestyrelsen har i dagarna skickat ut brev till byalag i hela landet med information om vilka statliga bidrag som går att söka.

Sunne kommun bjuder därför in till ett möte på Demokraticentrum, Fryxellska skolan, torsdag 21 oktober klockan 18.30. Där får privatpersoner, byalag, föreningar och företag veta vad som krävs av byalagen, vilka statliga bidrag som finns att söka samt exempel på vad byalag på andra platser i landet har gjort.

Två leverantörer i branschen presenterar förslag på hur bredbandsnät baserat på fiber kan byggas.

– Telemarknaden i Sverige är idag helt avreglerad. Operatörerna på marknaden är kallsinnigt inställda till att göra investeringar på landsbygden. Kundunderlaget är helt enkelt för litet i förhållande till de investeringar som krävs. Operatörer som Telia, Tele2 med flera, bygger och underhåller tele- och bredbandsnät helt på marknadsmässiga villkor, säger Sunne kommuns IT-chef Erik Larsson

Villkoren för anslutning till tele- och bredbandsnät liknar de regler som gäller för anslutning till vatten, avlopp, elektricitet och fjärrvärme. Om nytt tele- eller bredbandsnät ska kopplas till ditt hus måste du betala det själv.
– Behovet av bra bredbandsuppkopplingar är mycket stort bland de företag jag har träffat. Men för att boende och företag på landsbygden ska få tillgång till bra bredbandsuppkopplingar inom rimlig framtid, krävs egna initiativ och personligt engagemang, säger Kristina Lundberg, landsbygdsrådgivare i Sunne.

Sunne kommun jobbar intensivt med att stötta byalag och bredbandsföreningar som vill bygga bredbandsnät baserade på fiber.


–         Kommunen sitter inte på hela lösningen. Det här måste ske i samverkan mellan byalag och kommunen, om det ska bli någon bredbandsutbyggnad på landsbygden i Sunne. Inom kort tas frågan upp politiskt om hur kommunen kan bidra till bredbandsutbyggnaden, säger Erik Larsson.

–         En väl utbyggd IT-infrastruktur skapar förutsättningar för att Sunne ytterligare kan ta ett steg i att utveckla ställningen som en attraktiv kommun, säger Olle Edgren, tillförordnad kommunchef.

Pressen hälsas välkommen till mötet på Demokraticentrum, Fryxellska skolan, torsdag 21 oktober,
klockan 18.30.
Läs mer på www.sunne.se

Har du frågor kontakta gärna
Erik Larsson
IT-chef, Sunne kommun
Tel 0565-160 30, 070-573 68 80

Kristina Lundberg
Landsbygdsrådgivare, Sunne kommun
Tel 070-647 01 97

Målmedvetet jobbar vi i Sunne kommun med vår strategi att göra Sunne så sagolikt som möjligt. Huvudmålet är att öka antalet invånare till 15 000. Har vi nöjda medarbetare, medborgare och företagare blir alla goda ambassadörer och fler vill stanna kvar eller flytta till Sunne.