Miljöpartiet Stockholms stad

Bygg 15 000 klimatsmarta bostäder

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 16:10 CET

Stockholm ska vara en modern, miljövänlig och mänsklig stad för alla att leva i. I dagens budgetdebatt i Stockholms kommunfullmäkte föreslår Miljöpartiet att Stockholm ska bygga minst 15 000 högkvalitativa, yteffektiva och klimatsmarta bostäder under denna mandatperiod. Det ska i första hand ske på redan exploaterad mark och var femte bostad ska byggas speciellt för unga och studenter.

– Stockholm måste minska stadens klimatpåverkan, de ekologiska fotavtrycken samt underlätta för stadens invånare att göra klimatsmarta val. Planering av nya områden vara vara nära befintlig kollektivtrafik och det ska alltid finnas utbyggda gång – och cykelvägar, säger Jakob Dalunde (MP).

– Det är viktigt att fokusera på unga i större utsträckning. Miljöpartiet kräver att var femte bostad ska byggas för unga och studenter. Bostadsbolagen ska arbeta för att alla stockholmare ska få bostäder, säger Yvonne Ruwaida (MP).

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm 
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Johan Tjerneng
0761-22 96 57
johan.tjerneng@stockholm.se