Vänsterpartiet Malmö

Bygg 30 000 nya lägenheter i Malmö!

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 15:26 CEST

 

Bostadsfrågan har det varit ganska tyst om under valrörelsen i Malmö trots att staden växer och allt fler behöver ha ett bra boende med en rimlig hyra. Bostadsbrist, trångboddhet och oseriösa fastighetsägare är några av problemen i Malmö. Bostaden är en klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på kontakter eller plånbokens storlek Vänsterpartiet menar därför att det krävs politisk handling för att rätta till problemen.

 

-         Vi i Vänsterpartiet Malmö vill därför att det byggs 30 000 nya lägenheter i Malmö de närmaste 10 åren och att miljonprogramsområdena renoveras, säger Hanna Gedin (v) femte namn på kommunlistan i Malmö.

 

-         Vi kräver att en ny regering inför ett statligt investeringsstöd för byggande så att byggandet av hyresrätter tar fart igen. Om det finns någonstans att bo eller inte, kan inte vara utelämnat till marknaden att lösa – rätten till bostad måste garanteras! Vi kräver politisk handling och statligt ansvar, avslutar Hanna Gedin (v)

 

För mer information kontakta

Hanna Gedin 073 – 700 91 78

se också den bostadspolitiska överenskommelsen mellan de Rödgröna