Vänsterpartiet

Bygg bort bostadsnöden

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 10:27 CEST

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot från Stockholms län för Vänsterpartiet har fått ansvar för bostadspolitiken i riksdagen.

I en kommentar säger Amineh Kakabaveh:

- Bostadspolitiken är en viktig välfärdsfråga som handlar om rättvisa och jämlikhet. De grupper som är socialt utsatta är extra utsatta även på bostadsmarknaden. Den borgerliga regeringen har tagit bort stödet för nyproduktion av billiga hyresrätter. Istället satsar de på att öka antalet otrygga andrahandskontrakt. Det är samma utveckling som på arbetsmarknaden. De kommunala bostadsbolagen ska också avkrävas marknadsmässiga avkastningskrav. Bostaden ses som en vara vilken som helst, istället för en social rättighet.

Denna osolidariska bostadspolitik drabbar låginkomsttagare, inte minst ungdomar. Privatiseringar av billiga hyresrätter skapar ett större utanförskap inte minst i storstädernas förorter. Här finns inget överskott av billiga hyresrätter. Alla billiga hyresrätter behövs. Alla har inte flera årslöner på banken att spendera på bostadsrätter som borgarna verkar tro.

I mitt kommande arbete i civilutskottet kommer jag att rikta uppmärksamheten mot alla former av orättvisor och diskriminering. En fråga som nu är aktuell är att särskilt hög hyra tas ut av hyresgäster som är flyktingar. Detta är i strid mot den svenska modellen och hyreslagstiftningen, avslutar Amineh Kakabaveh.

Kontakt: Amineh Kakabaveh 076-1301236

Vänsterpartiets Presstjänst 070-6200064