Socialdemokraterna i Linköping

Bygg en ny gymnasieskola vid universitetet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 07:00 CEST

Socialdemokraterna vill erbjuda gymnasieelever en bra utbildning som knyts ihop med universitetet. Därför föreslår vi att en ny gymnasieskola byggs vid universitetet. Allt fler elever efterfrågar kommunala skolor. Platserna räcker inte till och elevkullarna kommer dessutom att öka de närmaste åren. För att möta den efterfrågan behöver kommunen bygga nytt.

- Vi vill se ett strukturerat samarbete med tätare kontakter mellan Linköpings skolor och universitetet. Genom en ny gymnasieskola vid universitetet skulle vi ta ett viktigt kliv i den riktningen, säger Jakob Björneke, kommunalråd i opposition.

Socialdemokraterna menar att en gymnasieskola vid universitetet skulle göra läraryrket mer attraktivt och ge en högkvalitativ utbildning. Det skulle exempelvis kunna innebära att universitetslärare undervisar eleverna. Gymnasieelever som har bra kontakt med universitetet får se hur universitetsstudier fungerar och det kan bredda gruppen unga som söker sig till högre utbildning. När man tidigt etablerar en naturlig relation med universitetet kan fler unga våga ta steget till högre studier, inte minst elever från studieovana hem. 


För mer information:

Jakob Björneke, kommunalråd (s) i opposition

070-243 81 45


Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping